Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

450 nya bostäder på Lindholmen

Aktuellt, Pressmeddelanden Publicerad 18 december, 2013

Igår tog byggnadsnämnden beslut om att anta detaljplanen för Lindholmshamnen ett område med blandad bebyggelse på Lindholmen som ska ta form vid Götaverksgatan. Enligt Stadsbyggnadskontorets förslag ska Lindholmen knytas ihop och bli mer stadsmässig genom att komplettera området med innehåll som; bostäder, handel, restauranger och förskola.

Detaljplanen beskrivs av Stadsbyggnadskontoret som en möjlighet till en blandad stadsbebyggelse med ca 450 lägenheter i flerfamiljshus och stadsvillor, förskola med plats för 4-6 avdelningar, ca 3.000 kvm för centrumändamål, en friliggande restaurangbyggnad med samlingslokal och 8.000 kvm för kontor. Ambitionen är att skapa tydliga kvarter och gaturum där Lindholmen och Götaverksområdet blir ett rikt och sammanhängande stadsområde. Den västra delen utgörs av fyra kvarter, ett torg med restaurang utefter Lindholmsbassängen, ett nord-sydligt smalt parkstråk samt en större kontors- och centrumbyggnad utmed Lindholmspiren. I den östra delen skapas ett kvarter och en park. Planen ger möjlighet till ett sextonvåningshus i kvarterets nordöstra hörn vilket kommer vara väl synligt från älven och från Södra Älvstranden och Göteborgs centrum.

Mer detaljerad information om planen finns här på stadsbyggnadskontorets sidor, planens formella namn: Blandad stadsbebyggelse vid Götaverksgatan

Lindholmen ska bli en naturlig och tillgänglig del av staden med boende i en unik och spännande miljö. Historian, hamnen och vattnet är fantastiska tillgångar och har varit en källa till inspirationen i planarbetet. Det nya bostadsområdet på Lindholmen, Lindholmshamnen blir granne med Lindholmen Science Park där vi strävar efter att ligga i framkant med nytänkande och pilotprojekt i absolut framkant. Tack vare Lindholmen Science Park finns det en härlig internationell miljö som vi gärna vill bygga vidare på.

Det blir Älvstranden Utveckling som tillsammans med Peab, Skanska och HSB kommer att bebygga området. Första inflyttning kan ske tidigast 2016. Läs mer om projektet här

Kontakter
Maria Lejon, Stadsbyggnadskontoret, telefon: 031-368 18 49
Claes Premmert, Älvstranden Utveckling, telefon: 031-368 96 07

This site is registered on wpml.org as a development site.