Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling AB satsar på temporära bostäder

Aktuellt Publicerad 18 september, 2015

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB har beslutat att satsa på temporära bostäder i Frihamnen. Senast i början av 2016 kommer de första anvisningarna att ske och målet är att på sikt färdigställa cirka 1 000 bostäder med 5-15 år långa bygglov. Styrelsen gav bolaget ett prioriterat uppdrag i april 2015 att utreda förutsättningarna för temporära bostäder inom Älvstaden. Detta ligger nu till grund för beslutet.

Ett inslag i förslaget är att ha flytande hamnkvarter. Området mellan Lundbyhamnen och Kvillepiren kan vara lämpliga för exploatering och att läget är nära entrén till Frihamnen ger god närhet till social service och kollektivtrafik. Det flytande kvarteret kan även enkelt flyttas till liknande platser vilket gör det till en smart och flexibel lösning.

– Behovet är akut i Göteborg, säger Mattias Jonsson (S) styrelseordförande för Älvstranden Utveckling AB. Det tar tid att planera och bygga så medan vi inväntar permanenta lösningar i Frihamnen vill vi att göteborgarna ska kunna använda marken under tiden.

Arbetet sker i flera steg. Till att börja med kartläggs området och den första anvisningen för bostäder och verksamheter ska vara ute till årsskiftet 2015/2016.  Under 2016 kommer fler områden inom Älvstaden som är lämpliga för uthyrning identifieras för att hyras ut.

– Det finns många som kan använda sig av bostäderna. Aktuella grupper skulle kunna vara studenter, flyktingar och ensamkommande flyktingbarn samt företagsbostäder. Med Frihamnens centrala läge och med alla aktiviteter i bland annat Jubileumsparken så kan detta bli startskottet på en god och levande stadsmiljö, säger Mattias Jonsson (S).

Även för de temporära bostäderna och lokalerna gäller Älvstadens vision kring blandstad:

– Redan från start ska detta vara en tät blandstad med både bostäder, verksamhetslokaler, handel och kultur, säger Lena Andersson vd för Älvstranden Utveckling AB. Det ska finnas gemensamma ytor och offentliga rum och även om det är temporärt, knyta an till kringliggande områden och nyttja närheten till vattnet för att skapa liv.

Älvstranden Utveckling AB hyr redan idag ut mark på Lindholmen för studentlägenheter som kommer byggas av moduler. Anvisningarna för de kommande temporära bostäderna kommer troligtvis ske i två steg: ett första för Frihamnen och Lindholmen och det andra för Södra Älvstranden och eventuellt Gullbergsvass.

This site is registered on wpml.org as a development site.