Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling gör plats för fler bostäder på Lindholmen

Aktuellt Publicerad 20 december, 2016

Lindholmen är ett område på Norra Älvstranden som är på tillväxt. Här rör sig 20 000 människor mellan skolor, universitet och arbetsplatser. Och nu planeras det totalt för ytterligare 3 000 bostäder.

Denna siffra kommer nu att öka när Älvstranden ingår ett samarbetsavtal med Peab för ytterligare bostadsbyggande. Peab har tidigare förvärvat en fastighet på Lindholmen från en privat fastighetsägare. För att söka planbesked krävs dock ett större markområde. Därför kontaktade Peab Älvstranden Utveckling som ägare av grannfastigheten Lindholmen 6:9.

Byggrätter till marknadsvärde

Fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling har nu ställt sig positiva till markanvisningen. När detaljplanen funnit laga kraft överlåter Älvstranden Utveckling byggrätterna till PEAB till marknadsvärde.

– Vi ser att det är en bra lösning att den färdiga byggrätten överlåts till Peab. De kommer att ta ansvaret för att fortsätta utveckla det expansiva området Lindholmen. Området i fråga ligger dessutom utanför Älvstadens projektområdesgräns, förklarar Mattias Jonsson, styrelseordförande Älvstranden Utveckling.

I linje med Vision Älvstaden

Älvstranden Utveckling vill gärna se att en privat aktör i anslutning till köpet förbinder sig att utveckla området i linje med Vision Älvstaden. I det kommande detaljplanearbetet kommer Älvstranden Utveckling att överlåta huvudansvaret till PEAB och endast medverka i begränsad utsträckning.

Markanvisningspolicy

Enligt Göteborgs Stads policy för markanvisning ska all markanvisning som regel ske genom ett jämförelseförfarande. Det innebär att inkomna ansökningar ska bedömas utifrån markanvisningspolicyn och de kriterier och förutsättningar som i övrigt gäller för det aktuella och specifika projektet.

Direktanvisning, dvs utan jämförelseförfarande, kan göras för projekt där fastighetsnämnden bedömer att det finns särskilda skäl för denna anvisningsmetod.

I det här markanvisningsfallet på Lindholmen har följande särskilda skäl för direktanvisning godkänts av Fastighetsnämnden. Argumentet löd:
”Genom att komplettera privat byggherres mark med angränsande kommunägd mark möjliggörs bostadsbyggande, högre bostadsinnehåll eller en mer ändamålsenlig stadsutveckling i övrigt.”

 

Relaterat (länkar):

Läs mer om Vision Älvstaden.
Läs mer om Lindholmen.

This site is registered on wpml.org as a development site.