Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling tar ordning och reda på största allvar

Aktuellt Publicerad 12 mars, 2015

Älvstranden Utveckling är idag inte samma bolag som det var 2010. Det har funnits en rad allvarliga brister i företaget, vilka uppdagades i Stadsrevisionens granskningsrapport från 2013.

Bolaget har förändrats på en rad punkter och ett mycket intensivt förbättringsarbete pågår sedan ett par år tillbaka:

  • Nytt ägardirektiv 2012
  • Ny VD anställdes 2013
  • Ett antal nya medarbetare har anställts, varav flera i styrnings- och kontrollfunktioner som tidigare inte funnits i organisationen.
  • En ny organisation har implementerats 2014 för att matcha nya ägardirektivet och krav på ”ordning och reda”.

Glädjande nog visar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2014 att bolaget har gjort viktiga framsteg inom flera områden, framför allt avseende bolagets ledning och styrning utifrån ett internkontrollperspektiv, som nu anses vara i huvudsak tillfredsställande.

-Under 2014 har vi tagit krafttag och fokuserat på kvalitetsarbete utifrån den allvarliga kritik i form av erinran vi fick förra året. Jag är mycket nöjd med den positiva vändning som rapporten pekar på, det visar att vi på kort tid haft förmåga att ta oss ur en allvarlig situation, säger Lena Andersson VD på Älvstranden Utveckling AB.

-Visst kvarstår många delar att jobba med från förra årets kritik. Dessa har vi en plan för och det är ett högprioriterat arbete. Men ordning och reda är ju ett ständigt pågående förbättringsarbete, så klara blir vi aldrig. Vi siktar mot målet att bli ett av Sveriges mest effektiva och välskötta kommunala bolag inom 5 år, avslutar Lena Andersson.

Områden som rapporten lyfter fram rekommendationer inom är dokumenthantering och arkivbildning, upphandling och inköp samt förtroendekänsliga områden.

Läs mer i rapporten och Älvstranden Utvecklings handlingsplaner :

Älvstranden Utveckling AB granskningsrapport 2014   (samlingsida revisionsrapporter Göteborgs Stad)

Sammanställning av åtgärder rörande stadsrevisionens granskningsrapport 2013

This site is registered on wpml.org as a development site.