Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Att bygga för ett socialt blandat boende

Aktuellt Publicerad 23 maj, 2014

Ett enigt kommunfullmäktige i Göteborg antog i oktober 2012 ”Vision Älvstaden”, som är ett flerårigt arbete som utarbetats av Staden ihop med 3000 göteborgare och internationella stadsbyggnadsaktörer. I februari 2013 fick Älvstranden Utveckling AB ett nytt ägardirektiv i vilket ändamålet för bolaget är preciserat som: ”Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen kring Göta Älv genom förverkligandet av Vision Älvstaden”.

I visionen för Älvstaden finns tre övergripande strategier:

  • Hela staden
  • Möta vattnet
  • Stärka kärnan

Ett viktigt uppdrag är att bygga för ett Socialt blandat boende. I visionen uttrycks att ”Vi ska arbeta för att alla göteborgare ska ha möjlighet att bo i Älvstaden”. Det står också ”En socialt blandad befolkning ska främjas genom ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseform och storlek. Vi ska bara öppna för nya sätt att bo”. Det står också att vi ska ”Etablera en testarena för socialt hållbart boende” och ”Arbeta för en stor variation av bostäder för alla”.

I visionen står alltså VAD vi ska göra. Nu är det dags att förverkliga visionen, alltså HUR vi ska åstadkomma denna fantastiska och högt ställda vision.

Genom dialog, delaktighet och öppenhet med marknadens aktörer vill vi arbeta med dessa frågor. Socialt blandat boende handlar inte bara om hyresnivåer, men vi har valt att starta med det. Vi har tagit fram en målbild kring hyresnivåer, liksom vi kommer ta fram fler målbilder kring andra svåra frågor som blandstad, mötesplatser, ekologisk hållbarhet, transporter och kommunikationer i det som ska byggas i Frihamnen.

Det finns olika affärsmodeller att pröva för att åstadkomma lägre hyror i delar av beståndet. Vi har funderat över några och vi hoppas att vi nu kan ha en kreativ dialog, där det också kan komma fram nya bra idéer. Naturligtvis finns det många svårigheter att lösa, frågor som finansiering, lagstiftning, tillträdes- och köregler till dessa lägenheter med mera. Men en sak är säker, om vi inte prövar nya vägar, så blir det ingen förändring av stadsutvecklingen i Göteborg och visionen uppfylls inte.

Igår hade vi tillsammans med Fastighetskontoret och inbjudna byggherrar och investorer en intressant informationsträff kring den nya markanvisningsprocessen i staden. Läs mer om det arbetet här

Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling

This site is registered on wpml.org as a development site.