Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

En kulturell hamn på historisk varvsmark

Aktuellt Publicerad 1 december, 2016

De flesta göteborgare känner till att Ostindiefararen Götheborg ligger förtöjd Pir 4 på Eriksberg. Men få känner nog till att det jobbas för fullt för att fylla pirarna med ännu fler kultur- och skärgårdsbåtar. Ett arbete som kräver en del samtal och möten.

Johan Ekman, som jobbar med PR på Älvstranden Utveckling, driver detta uppdrag i Staden.

Du kallar hamnen på Eriksberg för kulturhamn och inte kulturbåtshamn. Varför det?
– Av den enkla anledningen att hela Eriksbergsområdet en gång varit arbetsplats för tusentals varvsarbetare. Här byggdes och sjösattes fartyg sedan mitten av 1800-talet fram till den sista leveransen 1979. Dessutom är Göteborg en handels- och sjöfartsstad vilket skutorna exemplifierar. Det är dessa kulturarv vi vill ta vara på, förklarar Johan Ekman.

Varför är det så viktigt att ha en kulturhamn i Göteborg?
– Därför att det är viktigt ta till vara på och överföra den hantverkstradition som finns. Livet kring dessa skutor bedrivs ofta i föreningsform och är en utmärkt grund för integration i samhället. Dessutom blir det ett nytt utflyktsmål som lockar både vuxna och barn från alla delar av Göteborg. Som att turista i sin egen stad. I och med att det kommer fler människor hit vill fler kommersiella verksamheter etablera sig här. Pirarna får då ännu mer liv och rörelse.

Finns det utmaningar?
– Ja, som i de flesta projekt finns det knäckfrågor. Strömmen i älven är stark, vågor från den starka sydvästan och svall ifrån kollektivbåttrafiken gör att det t ex krävs vågbrytare. En annan fråga att lösa är vilken operatör som ska driva verksamheten. Och hur ska hamnen bli en livlig plats hela året är också på tapeten. Men en stark vilja och förväntan om att detta ska bli av finns. Det känns mycket positivt.

När ska allt vara klart?
– Vi jobbar för att ha en fungerande hamn till Göteborgs 400-årsfirande 2021…. och långt därefter, avslutar Johan.

Visionsbild kulturhamnen - White arkitekter
Visionsbild kulturhamnen (cred Sweco)

(Bilden överst: privat bild – Lennart Börjesson. Den årliga kulturbåtsfestivalen i Eriksberg)

 

This site is registered on wpml.org as a development site.