Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Förstudie för en bättre stadsutvecklingsmetodik

Aktuellt Publicerad 3 januari, 2017

Verklighetslabb Lindholmen

– en förstudie med mål att testa nya vägar

Göteborg ska växa så det knakar de närmaste åren. Om vi ska lyckas i alla våra stadsutvecklingsprojekt måste vi tidigt göra rätta avvägningar och jobba tätt med samtliga inblandade aktörer. En förstudie har nu beviljats och finansierats av Vinnova, Sveriges statliga innovationsmyndighet. Målet med förstudien är att testa och utvärdera ny metodik. Något som förväntas ge direkt påverkan i arbetet med att utveckla en hållbar stad.

Åsa Swan

Åsa Swan, chef för Urban planering på Älvstranden Utveckling, du är den samlande kraften bakom denna förstudie. Varför behövs den? Och hur tänker ni lägga upp arbetet?

Vi behöver kontinuerligt utveckla vårt sätt att arbeta i våra stadsutvecklingsprojekt – speciellt i tidiga skeden och i komplexa projekt med många aktörer och parametrar att ta hänsyn till.
Förstudiearbetet handlar om att formulera ett innehåll och ett upplägg för ett verklighetslabb. I förstudien ska vi tillsammans med Länsstyrelsen, stadsbyggnadskontoret m fl se hur vi skulle kunna testa ett nytt sätt att samarbeta runt dessa frågor för att få en bättre dialog med medborgare och näringliv och undvika kompromisser i sena skeden. Tillsammans med Malmö som är inne på samma frågeställning ska vi se hur vi skulle kunna bidra och stärka varann.

Varför valdes just Lindholmen som testarena?

Eftersom vi vill att verklighetslabbet ska fokusera på samarbetet med Länsstyrelsen är Lindholmen ett lämpligt val då den framtida stadsutvecklingen inom området kommer att behöva ta hänsyn till ett flertal riksintressen. Exempel på riksintressen som påverkas är bebyggelse med kulturmiljövärde, hamnbana, sjöfart, älvförbindelse, trafikled, historiska stadskärnan.

En ny metodik förväntas att få direkt påverkan i våra stadsutvecklingsprojekt. Kan du ge något exempel på hur?

Det enklaste svaret är att vi får en mer kvalitetssäkrad leverans. Alla aktörer har blir involverade tidigt i processen och får en bättre förståelse för helheten och frågornas sammanhang, vilket ger bättre lösningar. Kompromisser ger sämre lösningar och tar längre tid.

Vilka aktörer kommer att involveras?

Vi kommer att samarbeta med Malmö Stad, Länsstyrelsen och Stadsbyggnadskontoret. I ett senare skede, i själva projektet om vi får ansökan beviljad, även näringslivet och göteborgarna.

När vet vi om vi kan gå vidare?

Sista april 2017 ska ansökan om deltagande i verklighetslabb vara inlämnad, så strax efter det vet vi om vi är med!

[infoblock title=”Vad är Vinnova?” content=”Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investeras ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.” linktext=”Läs mer om Vinnova” linkurl=”http://www.vinnova.se/sv/Om-Vinnova/” align=”full”]

This site is registered on wpml.org as a development site.