Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Frågor och svar angående Älvstranden Utvecklings deltagande på fastighetsmässan i Cannes

Aktuellt Publicerad 6 november, 2013

13-11-11 I avvaktan på resultatet av polisutredningen har vi redigerat vissa uppgifter för att inte föregripa utredningen.

Hur ser ni på uppgifterna som framkom i Uppdrag Granskning när det gäller Älvstranden Utvecklings medverkan i Cannes?

En före detta VD har brustit i sin ekonomiska redovisning i samband med en tjänsteresa för tre och ett halvt år sedan. Att det inte handlar om några stora belopp har ingen betydelse. Det är beklagligt och inget vi försvarar. Vi välkomnar den polisutredning som nu inletts med anledning av kvittohanteringen och avvaktar resultatet av den.

Det har dessutom dykt upp frågetecken kring redovisningen avseende en före detta styrelseordförande (som även hade konsultuppdrag för Johanneberg Science Park under mässan) vilka vi är angelägna om att bringa klarhet i.

Vad har ni för kommentarer om er före detta vd Mats Anderssons inköp av ”frukostmat” som vid granskning visat sig vara sex flaskor mousserande vin?

– Det är naturligtvis mycket olyckligt och helt klart felaktigt att en ”slipp” utan tillhörande kvitto slunkit igenom. Dessutom har Mats lämnat en missvisande uppgift avseende vad kvittot gällde. Detta är oförsvarbart. Förklaringen Mats Andersson lämnat är att han bodde i en lånad lägenhet under mässan. Som tack för de livsmedel han förbrukat under vistelsen införskaffade han vinet. Bolagets boendekostnader för hans räkning blev därmed krasst sett minimala, men det är i det här fallet oväsentligt. Han skulle ha redovisat slippen tillsammans med kvittot och angett syftet.

Kommer programmet att innebära något för era framtida rutiner?
 – Våra rutiner förändrades redan innan vi kände till att granskningen skulle göras. Men SVT:s rapportering kring Mipim har gett oss ett kvitto på att våra åtgärder varit rätt. Vi har numera en helt annan nivå på den ekonomiska hanteringen mot den typ vi hade 2010 som kritiserades i programmet.

Vad har förändrats?
 – Sedan ett par år tillbaka är ett digitalt attestsystem infört, vilket innebär att ingen faktura betalas utan två personers signaturer. En godkännare och en attestant – enligt den så kallade dualitetsprincipen. Att fakturorna finns i det digitala ekonomisystemet gör att de dessutom inte kan förkomma.

Använder alla på Älvstranden Utveckling systemet?
 – Ja, alla utom styrelseordföranden, som helt enkelt inte varit knuten till systemet. Men vid årsskiftet är det byte på den posten och då ska vi se till att de digitala attesteringsrutinerna är fungerande även där.

Ni har ju fått kritik för brister i kvittoredovisningen. Har ni skärpt er även på den punkten?
 – Ja. Ett sätt är att vi nu går över från företagskort till privata kortlösningar. Det innebär att betalningsansvaret kommer att övergå till den anställde. Det skärper rutiner och ordningssinne. Slippar räcker inte för att få ersättning, korrekt redovisade kvitton är ett krav.

 Och när VD och ordförande är på samma resa – hur ser attestrutinen ut där?
 – Vi är ett kommunalt bolag och följer Göteborgs Stads nya attestrutiner som klubbades av Kommunfullmäktige i våras (handling 2013 nr 105). Att en VD och en ordförande attesterat varandras utläggskrav – vilket gjordes till en poäng i Uppdrag Gransknings inslag – är faktiskt helt enligt både dåvarande och nuvarande regler (även om det uppenbarligen funnits brister i noggrannheten i just detta fall). En person underordnad ska inte attestera en överordnads räkning eftersom det finns en beroendeställning. Och högre än VD och ordförande kommer man inte.

– Vi ska dock diskutera med stadens jurister om det finns en möjlighet att hitta en konstruktion som gör att en tredje part går in för kontroll vid de få tillfällen som VD och ordföranden varit på samma resa. Eftersom styrelsen är politiskt tillsatt skulle det exempelvis inte finnas någon risk för beroendeställning om en vice ordförande, normalt sett från oppositionen, attesterar ordförandens räkning istället för VD.

Har det som framkommit om brister i redovisningen inneburit några åtgärder från ert håll gentemot de båda tidigare bolagsledarna?
 – Vi har nu fått fakturaunderlaget från resebyrån när det gäller den dåvarande styrelseordförandens, Mats Karlsson, boende. Vi kan konstatera att det delade boendet med hans fru inte innebar någon extra kostnad jämfört mot om han bott där ensam. Dock tillkom en hotellskatt på nio euro och den har vi fakturerat honom.

Är det verkligen försvarbart att lägga så mycket pengar på att åka till Mipim?
– Ja. Mipim är världens största fastighetsmässa med 20 000 deltagare. Det är en fantastisk möjlighet att möta branschfolk och se goda exempel på stadsutveckling och arkitektur från hela världen. För ett bolag som Älvstranden Utveckling AB är det årliga mässan oerhört nyttigt för inspiration och nätverksarbete.

This site is registered on wpml.org as a development site.