Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Frågor och svar om Skeppsbron

Aktuellt, Pressmeddelanden Publicerad 30 april, 2019

Skeppsbron – frågor och svar

Området Skeppsbron omfattas av flera detaljplaner. Den första detaljplanen som gällde Stenpiren resecentrum och ny spårvagnsdragning, är genomförd.  2014 antogs detaljplanen för kvarteren i området, men planerna på vad som ska hända i området har pågått sedan planläggningen av Götatunneln. Många olika uppgifter om tidplaner och kostnader har hörts i debatten. Såväl tidplaner som kostnader har under åren förändrats, påverkade av bland annat hårdare lagkrav och en het bygg- och fastighetsmarknad.

Älvstranden Utveckling är ett bolag som är helägt av Göteborgs Stad. Vi äger mark på bägge sidor Göta älv och har som uppdrag att förverkliga visionen om Älvstaden. I det arbetet ingår att bygga hållbar stad, bland annat på Skeppsbron. Vi har stadens uppdrag att medverka till genomförandet av planerna för Skeppsbron, och har en beredskap att komma igång så fort alla beslut är på plats.

Här följer vår syn på en del frågor och påståenden om Skeppsbron .

Vad blir det för ekonomiska konsekvenser om det planerade p-garage tas bort?
— I detaljplanen för Skeppsbron ingår ett p-garage med 700 platser. Garaget är placerat i en ny del av Skeppsbron som i dag är Göta älv. Den nybyggda delen ska fungera som garage, som grund för husen som ska byggas, men även som en del av ett lagstadgat påseglingsskydd och som ny kajkant. En kajkant som oavsett övriga projekt behöver byggas.

Parkeringsgaraget ligger kostnadsmässigt utanför projekt Skeppsbrons ekonomi. Garaget ska bekostas av Göteborgs Stads Parkering och på sikt finansieras med p-avgifter. Det är en investering som ska betalas av de avgifter staden får in under garagets livslängd.   Kostnaderna för p-garaget finansierar även grundläggningen för delar av kajområdet.  Om det inte byggs något garage faller de kostnaderna på Skeppsbron och projektet fördyras då med cirka 200 miljoner.

Om garaget inte byggs blir det alltså en minskad investering för Göteborgs Stads Parkering, men en ökad kostnad för allmän plats på Skeppsbron, och därmed en ökad kostnad för Göteborgs Stad, samt att de pengar som redan investerats i parkeringsgaraget går förlorade.

I detaljplanen finns även ett krav på cirka 200 parkeringsplatser för boende i området, något som finansieras av byggherrarna. De platserna behöver i sådana fall placeras på något annat ställe i området.

När går det att börja bygga?
— Under förutsättning att alla politiska beslut fattas innan sommaren 2019 kan byggstart på Skeppsbron ske 2021. Inflyttning i cirka hälften av de 450 planerade lägenheterna skulle i sådana fall kunna ske 2024-2025.

Kan man inte riva Kinesiska muren och Merkurhuset och bygga bostadsrätter och få in mer pengar den vägen?
— Kinesiska muren ägs av kommunala bolaget Higab och är belagt med rivningsförbud, något det krävs politiska beslut för att förändra. Ett rivningsbeslut kräver dessutom en ändrad detaljplan, som kommer ta flera år att genomföra. Higab har det senaste året utfört grundförstärkningar av Kinesiska muren. I Kinesiska muren planerades först konstnärsateljéer, därefter hyresrätter och enligt det senaste förslaget från Alliansen, bostadsrätter. Med användningen bostadsrätter kan huset säljas till marknadspris för byggrätt bostadsrätt och ge ökade intäkter på cirka 100 miljoner, enligt en bedömning gjord 2018.

— Merkurhuset och kvarteret Merkurius är i privat ägo. Huset är nyligen grundförstärkt och planer på tillbyggnad pågår, för en kontorsbyggnad med restaurang i bottenplan.

Går det att öka exploateringen och därmed få bättre ekonomi?
— Antalet nya byggnader, storleken och höjden på dessa regleras av detaljplanen för området. Om exploateringsgraden ska öka krävs det enligt vår bedömning en ny detaljplan för Skeppsbron, något vi vet kan ta lång tid att få på plats.
Om husen skulle bli fler, större och högre, skulle visserligen intäkterna för byggrätterna öka, men samtidigt skulle stadens utgifter för skolor, förskolor och offentlig service stiga. Exakt hur den ekvationen ser ut vet man inte förrän det finns faktiska uppgifter att räkna på. Det vi kan konstatera är att Skeppsbron har en relativt begränsad yta och att kraven på till exempel fler förskolor och parkeringar ökar om det byggs fler bostäder i området.

Vilka beroenden finns mellan Skeppsbron och Masthuggskajen?
— Utbyggnaden av Masthuggskajen är beslutad och byggstart kommer att ske våren 2019. Delar av Masthuggskajen är beroende av att även Skeppsbron genomförs som planerat. Det handlar bland annat om förbindelser mellan norra Masthugget och Skeppsbron där de två stadsdelarna möts och måste hänga ihop, om påseglingsskydd av den halvö som ska byggas väster om Rosenlundskanalen.

Kontaktperson:
Henrik Bonder
Älvstranden Utveckling
0739-66 74 02
henrik.bonder@alvstranden.goteborg.se

This site is registered on wpml.org as a development site.