Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Från kritik till bäst i klassen

Aktuellt Publicerad 17 februari, 2020

Efter en erinran från Göteborgs Stads revisorer 2014 tog Älvstranden Utveckling krafttag för att bli ett av Sveriges mest effektiva och välskötta kommunala bolag.
Stadsrevisonens granskningsrapport redogjorde för flera allvarliga brister inom bolaget, bland annat brist på efterlevnad av arkivlagen, lagen om offentlig upphandling samt aktiebolagslagen. Bolagets ledning såg även ett generellt behov av att utveckla styrning och uppföljning av verksamheten. Flera nya nyckelkompetenser rekryterades för att åtgärda problemen.

Sedan dess har Älvstranden Utveckling fokuserat på att bygga upp kompetens och arbetssätt för att säkra efterlevnad av dessa lagar. Bolaget har också utvecklat den årliga verksamhetsplaneringen inklusive en kvalitesmodell för att arbeta systematiskt med riskhantering för att möjliggöra att hela bolagets arbete sker på ett välskött och effektivt sätt.

— Vi har tagit oss enormt långt på de här fem åren, säger Marika Ogrelius, vice vd. Lekmannarevisorerna brukar framhålla Älvstranden Utveckling som ett gott exempel.
Sara Anderberg, chef strategisk verksamhetsstyrning, leder utvecklingen:

—  Vi har nu bland annat en effektiv dokument- och arkivfunktion av mycket hög kvalitet och en IT-plattform som stödjer informationsflödet i processer som är aktiva i flera decennier. Det är roligt när journalister numera tackar oss för att vi så snabbt lämnar ut de handlingar de efterfrågar, säger Sara Anderberg, chef strategisk verksamhetsstyrning.

Älvstranden Utveckling har under denna tid även infört en portfölj- och projektstyrningsmodell tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningarna inom Göteborgs Stad. Detta för att möjliggöra styrning och uppföljning mot nyttan, ekonomin och tidplaner.
Ledstjärnan Sveriges mest effektiva och välskötta bolag 2019 kan nu släckas då arbetet med att förbättra arbetet och säkerställa efterlevnad av lagar sker kontinuerligt i verksamheten.

*Älvstranden Utveckling var en av tre nominerade finalister till utmärkelsen Årets arkiv 2019, som delas ut av fackförbundet DIK. Övriga nominerade var Blekingearkivet och Helsingborgs stadsarkiv.

 

[infoblock title=”Älvstranden Utveckling: Årsredovisning 2019″ content=”” linktext=”Årsredovisning, Älvstranden Utveckling 2019 (PDF)” linkurl=”http://alvstranden.com/wp-content/uploads/2020/02/Arsredovisning_Alvstranden_Utveckling_2019_final.pdf” style=”” align=”full”]

[mediablock imageButton=”” image=”7267″ title=””Att nå konkreta mål inom hållbarhet kräver kompetens, uthållighet och mod. När vi kopplar ihop hållbarhet med affärer skapar vi innovationskraft.”” content=”Lena Andersson, VD, om bolagets ledstjärna att vara nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling 2024.”]

This site is registered on wpml.org as a development site.