Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Fyra inriktningar på hur Masthuggskajen kan komma att se ut

Pressmeddelanden Publicerad 12 december, 2014

Den 26-27 november slutredovisade fyra arkitekt-team sina förslag på hur Masthuggskajen kan se ut i framtiden – enligt Vision Älvstaden.

– Detta är ingen arkitekttävling, utan parallela arkitektuppdrag. Vi kommer att välja en inriktning och även plocka ”godbitar” ur flera förslag, förklarar Åsa Vernersson, projektledare Älvstranden Utveckling.

Arkitekt-teamens både visionära och konkreta förslag ska nu bearbetas och bedömas av en bedömningsgrupp, som konsortiet har satt ihop där medlemmarna ifrån Staden och konsortiet ingår.

I januari/februari presenteras bedömningsarbetet. Göteborgare och andra intressenter kommer att bjudas in till Älvrummet vid kanaltorget där man visar upp hur man tänker gå vidare med utvecklingen av Masthuggskajen. En utställning kommer också att ske i andra offentliga lokaler i Masthuggskajområdet.

Samråd i april
Synpunkter och frågor kommer att tas om hand både av Stadsbyggnadskontoret och av Älvstranden Utveckling. Men det är inte förrän i april nästa år som förslag till detaljplan går ut till samråd, d v s då alla formellt och enligt Plan och bygglagen, får lämna in sina synpunkter till Stadsbyggnadskontoret.

Involvera är viktigt
– Det är viktigt att vi börjar prata med göteborgarna i området och besökande tidigt om den kommande utvecklingen av området, säger Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret. Det finns flera sätt att få igång en dialog på. Öppna workshops, aktiviteter på området före och under byggandet är exempel på några. Dialogarbetet kommer starta redan i början av 2015 för att vi ska kunna arbeta in synpunkter redan till samrådsförslaget.

Ett område kan inte få liv och stärka sin egen identitet om inte många får vara med på den långa stadsutvecklingsresan, avslutar Osvalds.

Dessa arkitektkontor presenterade sina idéer för Masthuggskajen:

Tegnestuen Vandkunsten a/s (Danmark)

Tovatt Architechts & Planners AB (Sverige)

Kanozi Arkitekter AB (Sverige)

BAU-B Arquitectura I Urbanisme SLP (Spanien)

Om Masthuggskajen:
Masthuggskajen är en ny del av staden som kommer att ligga mellan Järntorget och Stigbergsliden, från Första Långgatan ner till vattnet. Den nya stadsdelen ska bli ett uttrycksfullt och hållbart innerstadsområde av blandad karaktär. Området kommer att vara rikt på mötesplatser och erbjuda ett levande gatuliv samt ett attraktivt läge precis intill älven. Planerad byggstart 2017.

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC Property Development, Riksbyggen Ekonomisk Förening, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi som syftar till att utveckla de centrala delarna av staden.

Summering av Vision Älvstaden:
Älvstaden är öppen – in mot Göteborg och Västsverige – ut mot världen. Här möts det gamla och det nya och det finns utrymme för gemenskap och nya initiativ. Älvstaden är levande och öppen och på samma gång unik och egen.

Tre strategier för att nå visionen:
Hela staden – Staden ska knytas samman över älven. Här ska finnas en blandning av platser, arkitektur, bostäder, verksamheter och utrymme för människor att uttrycka sig. Segregation ska motverkas genom öppenhet, blandning och delaktighet.
Möta vattnet – Älvstaden ska utvecklas till en grön stad vid älven, en global ikon för grön stadsutveckling där det är lätt att leva hållbart. Vattnet ska ses som ett naturligt inslag i stadsrummet och vara en tillgång för alla göteborgare.
Stärka kärnan – Göteborgs drivkrafter ska frigöras i Älvstaden. Den täta och blandade innerstaden ska växa över älven och den regionala kärnan bli mer tillgänglig. Älvstaden kommer attrahera människor och verksamheter från övriga Sverige och världen.

För mer information, kontakta:
Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret
Mail: per.osvalds@sbk.goteborg.se
Tel: 031-368 18 51

Åsa Vernersson, Projektledare Älvstranden Utveckling
Mail: asa.vernersson@alvstranden.goteborg.se
Tel: 031-368 96 40

Fler bilder finns att se/hämta på vår MyNewsdesksida

This site is registered on wpml.org as a development site.