Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Göteborg blir ledande inom innovativ stadsutveckling

Aktuellt Publicerad 25 juni, 2013

Vinnova har beviljat 8 500 tkr till utvecklingen av en innovationsplattform för hållbar stadsutveckling. Göteborgs Stad genom Älvstranden Utveckling samt Johanneberg Science Park och Mistra Urban Futures har tillsammans arbetat fram ansökan till Vinnova. Satsningen kommer att användas till att skapa en arena där nya innovativa lösningar kan testas och implementeras i stor skala.

Med den nya samverkansplattformen blir det möjligt att samla befintliga initiativ inom hållbar stadsutveckling i Göteborgsregionen. Visioner och handlingsprogram kan då realiseras mer effektivt. Finansieringen omfattar två års uppbyggnad av en långsiktig struktur, och anslaget ges inom ramen för utlysningen ”Utveckling av av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer”. Uppbyggnaden startar i juli 2013 och Vinnova beviljar 8 500 tkr medan projektet har en budgeterad medfinansiering på 13 540 tkr.

Satsningen initierades av Göteborgs Stad och målet är att använda utvecklingen inom Älvstaden som en testarena för hållbar stadsutveckling, där nya tekniklösningar, tjänsteinnovationer och arbetsprocesser ska kunna testas och demonstreras. Den är tänkt att fungera som ett kitt mellan olika aktörer och ska förhoppningsvis på sikt leda till nya affärs- och exportmöjligheter

– Arbetet med att förverkliga visionen för Älvstaden medför många nya utmaningar. Innovationsplattformen kommer att kunna ge nya verktyg och förutsättningar för att svara på de utmaningar vi står inför. Vårt fokus är implementering av de resultat som kommer ut från forsknings- och testprojekt inom plattformen, säger Staffan Bolminger, miljöchef på Älvstranden Utveckling AB.

Parterna i samarbetet

 • Stadsledningskontoret Göteborgs Stad
 • Business Region Göteborg
 • Älvstranden Utveckling AB
 • Västra Götalandsregionen
 • Johanneberg Science Park AB
 • Mistra Urban Futures
 • SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • IVL – Svenska Miljöinstitutet
 • Chalmers tekniska högskola
 • Göteborgs Universitet
 • HSB
 • Tyréns AB
 • 20-tal organisationer / företag  stödjer plattformen
This site is registered on wpml.org as a development site.