Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Göteborg utmanar den svenska bostadsmarknaden. Låga hyror gör Frihamnen till en föregångare.

Pressmeddelanden Publicerad 24 november, 2014

Det första teamet som ska bygga tät, blandad och nära storstad i centralt belägna Frihamnen garanterar 500 nyproducerade hyreslägenheter till låg hyra i minst 15 år. Målet är att hälften av dessa ska kosta 1 000 kr per kvadratmeter och år.

Inom kort görs den första markanvisningen i Frihamnen. Vision Älvstaden är utgångspunkt för utvecklingen av området, vilket bland annat innebär en tydlig satsning på social hållbarhet och bostäder för alla. I en första markanvisning söktes därför kompetenta och kreativa aktörer som tillsammans med staden kan vara med och forma området och som har en tydlig vilja att uppnå visionen. Här är tanken att aktörerna själva, genom nya affärsmodeller, ska erbjuda hälften av alla hyresrätter till en långsiktigt garanterad låg hyra, som är mycket lägre än normal nyproduktionshyra.

Markanvisningen är den första av flera anvisningar för etapp 1 och omfattar ca 1500 lägenheter och 1000 arbetsplatser.

– Intresset har varit rekordstort, säger Lena Andersson, VD på Älvstranden Utveckling AB. Vi är alldeles överväldigade över gensvaret och kvaliteten i ansökningarna. Totalt har 64 ansökningar kommit in till Fastighetskontoret, vilket är många gånger fler än vanligt.

– Vi har haft en bred dialog med branschen inför anvisningen och varit tydliga med att parterna i teamet ska komplettera varandra, säger Lena Andersson. Vårt förslag består av både större och mindre aktörer som tillsammans ska ge Frihamnen bästa möjliga start. Det är en variation av kompetens och inriktning som vi ser som optimal i strävan att skapa ett socialt blandat boende och att skapa liv i form av handel och verksamheter i gatuplanen.

Följande åtta aktörer föreslås av bedömningsgruppen inleda utvecklingen av Frihamnen:

  • Hauschild + Siegel Architecture

Mindre aktör med uppmärksammade projekt i form av ”urbana villor” och brukarsamverkan. Fokus på arkitektonisk kvalitet och lösningar på hur bebyggelsen kan möta vattnet.

  • Botrygg Göteborg AB

Medelstor aktör med spännande konceptidéer som bygger hyresrätter, bostadsrätter men också bo-gemenskaper.

  • Magnolia Bostad AB

Ny aktör på göteborgsmarknaden. Ett starkt team med innovativ höjd och dokumenterat fokus på hållbarhetsfrågor. Hyresrätter, hotell och offentlig service.

  • Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgs Lokaler

Kommunala aktörer som ska lägga tonvikt på hyresrätter, integrationsfrågor och sociala åtaganden.

  • Rikshem AB

Ett av landets största bostadsbolag som, liksom Framtiden, ska bidra till volym, tempo och kvalitet. Bygger lika många bostadsrätter som hyresrätter och får särskilt ansvar för frågor kring byggkostnader och hyresnivåer.

  • JR Kvartersfastigheter

Kan ta ett helhetsgrepp om handel och bottenvåningar. Erfarenhet av komplex stadsutveckling, ägande och förvaltning.

  • NCC AB

Bred erfarenhet både på den nationella och internationella marknaden. Ska fokusera på kontor och andra verksamheter i kombination med bostäder.

  • P-bolaget

Kommunalägt med lokalkännedom. Tar helhetsgrepp på mobilitetsfrågan och utvecklar framtidens parkeringslösningar.

– Arbetet med urvalet har skett enligt Göteborgs Stads nya gemensamma markanvisningsprocess, säger Martin Öbo, t f fastighetsdirektör. Den är resultatet av ett gott samarbete mellan Älvstranden Utveckling och fastighetskontoret där målet har varit att nå ökad enkelhet, tydlighet och transparens vid marktilldelning. Frihamnen har definitivt blivit en lyckad start för vårt nya sätt att arbeta.

Den 24 november tas bedömningsgruppens förslag upp i Fastighetsnämnden och den 28 november tas det slutgiltiga formella beslutet i markägaren, Älvstranden Utvecklings styrelse.

Teamet formeras i december. Under 2017 planeras den första detaljplanen vara klar och därefter kan byggstart ske. Då är det också dags för fler aktörer att komma med i arbetet med att utveckla Frihamnen.

För mer information kontakta:
Lena Andersson, Älvstranden Utveckling AB,
Tfn: 031-368 96 85
e-post: lena.andersson@alvstranden.goteborg.se

Martin Öbo, Fastighetskontoret,
Tfn: 031- 368 11 29
e-post: martin.obo@fastighet.goteborg.se

Fakta om Frihamnen
Frihamnen är strategiskt viktig för att knyta innerstaden över älven.
Här ska minst 15 000 människor bo och lika många ska ha sina arbetsplatser.
1000 bostäder, 1000 arbetsplatser och en jubileumspark ska stå klart till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.
Frihamnen ingår i Göteborgs banbrytande stora stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. (www.alvstaden.goteborg.se)

Beslutsunderlag Älvstranden Utvecklings styrelse 28/11 2014.

This site is registered on wpml.org as a development site.