Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Vi utvecklar Älvstaden

Göteborgs stadskärna kommer bli dubbelt så stor när Älvstaden växer fram. De centrala delarna av staden binds samman över älven och får en tydligare stadskärna. Älvstaden, som är Nordens största stadsutvecklingsprojekt, drivs av oss på Älvstranden Utveckling och tillsammans med kommunens förvaltningar, näringslivet och allmänheten bygger vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen.

Vision Älvstaden är riktningen för hur Göteborg ska utvecklas. Älvstaden ska vara inkluderande, grön och dynamisk och utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

Visionen antogs av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2012 efter en gedigen medborgardialog där cirka 2 800 personer lämnade sitt avtryck till visionen. Arbetet med Vision Älvstaden uppdateras årligen i Färdplan Älvstaden som antas av kommunfullmäktige.

“Det är ett toppenläge i det som i dag är öppet vatten och vi tror det kommer bli en samlingsplats för göteborgarna som bidrar till att skapa liv och rörelse dygnet runt, året runt.”

Sebastian Vithal, affärsutvecklare på Älvstranden Utveckling

Med Älvstaden ska vi hela staden – i tre bemärkelser.
Vi ska skapa en stad för alla. Det gör vi genom att motverka segregationen och satsa på att utveckla ett inkluderande Göteborg med stor variation av platser, bostäder och uttryck. Vi ska även bygga samman staden fysiskt. Göteborg ska inte längre delas av älven. Och vi ska hela staden genom att få fler delaktiga. Barns och ungas kreativitet ska tas tillvara i Älvstadens utveckling. Konst och kultur ska bidra till identitetsskapande, sammanhang och förändring.

Med Älvstaden ska vi hela staden – i tre bemärkelser:

 1. Vi ska skapa en stad för alla. Det gör vi genom att motverka segregationen och satsa på att
  utveckla ett inkluderande Göteborg med stor variation av platser, bostäder och uttryck.
 2. Vi ska även bygga samman staden fysiskt. Göteborg ska inte längre delas av älven.
 3. Och vi ska hela staden genom att få fler delaktiga. Barns och ungas kreativitet ska tas tillvara
  i Älvstadens utveckling. Konst och kultur ska bidra till identitetsskapande, sammanhang och
  förändring.
Älvstaden ska vara inkluderande, grön och dynamisk och utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

Dialog hjälper oss att lära känna platsen

Vision Älvstaden bygger på 2 800 invånares tankar och idéer om utvecklingen av det centrala älvområdet på båda sidor av älven. Älvstaden är hela Göteborgs angelägenhet. Den ligger centralt och ska därför vara till för alla.

Dialog och delaktighet är förutsättningar för att säkerställa invånarnas rätt till sin egen stad, men också en förutsättning för att vi ska bygga staden utifrån invånarnas skiftande behov och önskemål. Att arbeta med att utveckla metoder för dialog och delaktighet och genom transparens verka för aktiv öppenhet är en viktig del i att skapa en hållbar stad.

Dialog och delaktighet är förutsättningar för att säkerställa invånarnas rätt till sin egen stad. Dialog och delaktighet är förutsättningar för att säkerställa invånarnas rätt till sin egen stad.

Älvstranden testar olika metoder för att involvera stadens invånare i stadsutvecklingen. Det är ett ständigt pågående arbete att hitta relevanta och möjliga vägar att göra fler delaktiga. Dialogen hjälper oss att lära känna platser, de människor som bor och verkar där och de behov som finns idag och imorgon.

Nästa steg i arbetsprocessen:

 • Arbetet kör igång i september.
 • Utredning för att minimera klimatpåverkan.
 • Uppföljning för att se hur det fungerar i praktiken.

Calere Fastighets AB får tillträde till tomten fredag 26 juni. Byggstart av trädäcket sker i april 2021 och påbörjas med pålning i vattnet. Restaurangbyggnaden ska stå färdig inom 24 månader efter att trädäcket är färdigställt.

Strategier för stadsutveckling i Älvstaden

Hela staden

Med Älvstaden ska vi hela staden – i tre bemärkelser. Vi ska skapa en stad för alla. Det gör vi genom att motverka segregationen och satsa på att utveckla ett inkluderande Göteborg med stor variation av platser, bostäder och uttryck. Vi ska även bygga samman staden fysiskt. Göteborg ska inte längre delas av älven. Och vi ska hela staden genom att få fler delaktiga. Barns och ungas kreativitet ska tas tillvara i Äl

Möta vattnet

Göteborg är en hamnstad. En vattenstad. En älvstad. Men stadens historiska koppling till vattnet har försvagats och behöver återskapas. Det gör vi genom att utveckla sjöfarten, skapa fler mötesplatser vid vattnet med gröna platser, badaktiviteter och kajstråk. Här ingår också ett ambitiöst ekologiskt tänkande med smarta system för grön teknik, stadsodlingar och hållbara transport- och dagvattensystem. Problematiken

Stärka kärnan

Älvstaden ligger mitt i Västsveriges regionala kärna. Genom att bygga en tät, tillgänglig och blandad stad med ett flertal knutpunkter ska innerstaden växa över älven. Bra kommunikationer, god service och ett brett utbud av boende, service och arbetsplatser skapar attraktionskraft. Både människor och verksamheter från Sverige och resten av världen ska lockas till Göteborg.

Områden

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Besök Älvrummet

Nyfiken på hur centrala Göteborg ser ut i framtiden? Besök Älvrummet på Lindholmen och kolla in modellen av stadsutvecklingen i Älvstaden. Boka en visning eller besök oss spontant. Välkomna!

Siffror

7
Delområden

7 delområden består projektet Älvstaden av.

25 000
Nya bostäder

25 000 nya bostäder ska byggas i Älvstaden.

50 000
Nya arbetsplatser

50 000 nya arbetsplatser kommer finnas i Älvstaden.

This site is registered on wpml.org as a development site.