Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Hållbara transporter ger smartare och attraktivare städer

Aktuellt Publicerad 6 december, 2018

När man började jobba med smarta transportlösningar på Campus Lindholmen minskade de tunga transporterna i området med nära 80 procent. Nu ska systemet utvecklas och expandera och nya tjänster ska kopplas på. Om ett år ska det finnas en färdig lösning.

När Lindholmsleveransen infördes 2008 var den enkla idén att samma elektriska minilastbil skulle ta med sig gods in i området och avfall när den lämnade. Istället för en lastbil för varje godstransport samordnades alla leveranser och skickades med elfordon på tider då det var mindre trafik. På det viset minskade antalet tunga fordonsrörelser på Campus Lindholmen från 85 till 10 per vecka, vilket minskade körningarna i området med 248 mil.

— Om ett år vill vi ha en liknade lösning vi kan använda i större skala, men vi vill utveckla modellen och koppla på även andra tjänster och skapa en långsiktigt hållbar affärsmodell, säger Louise Larsson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Älvstrandens arbete med att utveckla klimatsmarta och hållbara transporter är en del av projektet DenCity, ett försök att ta sig an transportutmaningar i framtidens städer. Grundtanken i arbetet på Lindholmen är att samordna så många transporter som möjligt och få logistiklösningar som kan utnyttjas av många olika aktörer. Nästa steg är att försöka leta upp de tjänsteleverantörer som vill vara med och bidra till att utveckla idén.

— Vi vill genom en upphandling hitta tjänsteföretag som kan komma med lösningar man inte tidigare tänkt på. Om två år ska vi ha levererat en affärsmodell för stadsdelstransporter, säger Louise Larsson.

Lindholmen ses lite som en testarena där olika lösningar för framtidens transporter i städer kan provas. När Frihamnen utvecklas är tanken att de tidigare testerna ska kunna skalas upp till kompletta mobilitetslösningar.

Älvstranden Utveckling är en av 26 partners i DenCity. Projektet har pågått sedan 2015 och tar sig an utmaningar i framtidens städer och finansieras av statliga pengar via Vinnova. DenCity inriktar sig på smarta och innovativa transportlösningar och knyter an till Agenda 2030 och FN:s globala mål om hållbara städer och samhällen.

Läs mer om DenCity här.

Vill du veta med om projektet eller kan du bidra på något sätt? Kontakta Louise Larsson: louise.larsson@alvstranden.goteborg.se, 072-8566480

This site is registered on wpml.org as a development site.