Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Historia, konst och framtid möts i Frihamnen

Aktuellt Publicerad 30 augusti, 2018

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för Magasin 113 i Frihamnen. Med detta kan omvandlingen börja.

 Magasinet har tre våningar idag, men kommer att få ytterligare tre våningar. Tillbyggnaden kommer läggas till som en modern kopia. Den tunga slutna betongen och tegelstenbyggnaden kommer att höjas med en ljus, transparent volym som består av timmer och glas.
– Designförslaget tar avstamp i det historiska och arkitektoniska värdet av den befintliga byggnaden och relaterar till omgivningen, förklarar Jessica Segerlund processansvarig platsbyggnad på Älvstranden Utveckling.

Hamnhistorik och framtidsvision
Samtidigt som Magasin 113 har sin tydliga koppling till hamnens historia knyter den an till framtiden.
– Byggnaden kommer också vara en symbolisk byggnad där Staden samverkar med det privata för att säkerställa Vision Älvstaden, säger Jessica Segerlund.

Konsthallen en del av utvecklingen
Nu pågår en dialog med Göteborgs Konsthall om att flytta från Götaplatsen till Magasin 113 och en avsiktsförklaring har sedan tidigare undertecknats. Även andra hyresgäster får plats i byggnaden och förhandlingar pågår. Det är en tillåtande robust byggnad som kan ta emot en variation av hyresgäster.
Konsthallen bidrar på ett tidigt stadie till utvecklingen av ett nytt spännande område i Göteborg, på samma sätt som Jubileumsparken.

– Platsen kan bidra till konsthallen och konsthallen till platsen, tror Jessica. Och avslutar: Stadsplanering är som den klassiska ”ketchupeffekten”. Plötsligt händer allt –  och vi är övertygade om att Frihamnen är en plats där allt kan och kommer att hända!

 

Läs  mer:

Vision Älvstaden
Frihamnen en del av Älvstaden

This site is registered on wpml.org as a development site.