Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Hoppfullt inför ny stadsutvecklingspolitik

Aktuellt Publicerad 6 juli, 2017

Med Sveriges tre stadsutvecklingsministrar i spetsen formulerar regeringen just nu en ny politik för arkitektur, form och design samt hållbara livsmiljöer. Den kraftigt ökade bostadsbyggnationen är en jätteutmaning för samhället, men med den följer också stora möjligheter att ställa om. Det är en chans att utveckla Sverige till att bli mer klimatsmart och skapa ett attraktivare samhälle med människan i centrum.

Kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), bostadsminister Peter Eriksson (MP) och miljöminister Karolina Skog (MP) har under 2017 arbetat gemensamt för att på olika sätt utveckla regeringens politik för hållbara städer.

Vid Almedals-seminariet ”Hur kommer regeringens politik för arkitektur och hållbar stadsutveckling att se ut?” diskuterades idag de kommande satsningarna.

Förutom de tre ministrarna deltog även Älvstranden Utvecklings VD Lena Andersson, Jernhusens regionchef i Stockholm, Daniel Markström och Louise Masreliez som är förbundsordförande i Sveriges Arkitekter.

Efter seminariet känner Lena Andersson sig hoppfull inför det som komma skall.

[quoteblock quote=”Det är tre sampratade ministrar som ger en bild av enighet. Det ger gott hopp, säger hon.” person=”Lena Andersson”]

Som väntat släpptes inte mycket av innehållet i det kommande förslaget, men man lyfter tydligt att arkitekturen kommer att ges ökad vikt i arbetet att skapa hållbara livsmiljöer. När det industriella byggandet ökar blir det ännu viktigare att arkitekturen får stort inflytande. Likaså är det sedan tidigare känt att man vill införa en riksarkitekt som placeras på Boverket. Ministrarna var också tydliga med att de inte vill genomföra några nya stora reformer utan framför allt jobba med att finjustera de verktyg man har idag.

Kommentatorerna fick möjlighet att ge kloka råd till statsråden. Jernhusens viktigast råd var att staten bör leda genom att föregå med gott exempel i sina egna fastighetsbolag, genom att ge dem tydliga direktiv som bottnar i den nya politiken. Älvstranden Utveckling pekade på hur viktigt det är att hålla fast vid den inslagna linjen och inte låta sig påverkas när man blir uppvaktad av budskap om att kvalitet är dyrt. Gör man rätt från början med rätt kompetens kostar det inget extra! Även vikten av tyngdpunkt på de sociala hållbarhetsaspekterna lyftes upp i de avslutande kommentarerna.

This site is registered on wpml.org as a development site.