Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Innovationsprojekt lyfter stadsutvecklingens knäckfrågor

Aktuellt Publicerad 1 juli, 2020

2018-2020 genomförde Göteborg och Malmö tillsammans det Vinnovafinansierade innovationsprojektet ”Stadsutvecklingszoner”. Syftet med projektet var bland annat att identifiera knäckfrågor som kan komma att påverka stadsutvecklingsprocessen negativt om de inte blir lösta i ett tidigt skede.

Malmö och Göteborg har delat erfarenheter under projektets genomförande och slutfas. Det har skett genom ett nära samarbete mellan projektledare, och genom regelbundna lärandeseminarier och konferenser. Projektet leddes av Marléne Engström, stadsbyggnadskontoret Malmö stad och Åsa Jellinek från Älvstranden Utveckling.

– Hållbar stadsutveckling kräver nytänkande och innovation, det betyder inte per definition att vi bör kasta ut lagstiftning och regelverk för att lyckas med våra ambitioner, snarare tvärt om. Det är sällan lagstiftning och regelverk i sig som försvårar hållbar stadsutveckling. Däremot ser tolkning och praxis delvis olika ut beroende på olika uppdrag och rättsliga logiker inom stadens olika förvaltningar och bolag, och statens myndigheter. Det kan skapa konflikt mellan parterna och inte minst mellan de människor som företräder olika perspektiv och uppdrag, säger Åsa Jellinek.

 

Juridik, ekonomisk styrning och konfliktverkstäder

Åsa Jellinek delar med sig av tre tips att ta med sig i det fortsatta arbetet med Älvstaden:

  • Utmana och bjud in juridiken i innovationsprocesserna! Utveckla en konstruktiv juridisk kompetens som kan vara med och tänka nytt och göra svåra avvägningar i tidiga skeden.
  • Utveckla långsiktig ekonomisk styrning och struktur som vill och kan ta kortsiktiga kostnader idag för en hållbar stad imorgon.
  • Sätt upp ”konfliktverkstäder” – mötesrum med processledning i syfte att aktivt synliggöra perspektiv och intressekonflikter så tidigt som möjligt. Bygg en kultur som möjliggör ”bråk med värdighet” och kompromisser där ingen behöver tappa ansiktet.

Publicerade rapporter från projektet Stadsutvecklingszoner

This site is registered on wpml.org as a development site.