Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Intressentdialog med medborgarna i fokus – så bygger vi ett hållbart Göteborg

Aktuellt Publicerad 15 januari, 2016

Vad är en intressent?

Ja, i Älvstranden Utvecklings fall är det allt från göteborgarna, politiker och byggherrar till myndigheter och akademi. Här handlar det om att ha en ständig dialog för att kolla hur intressenternas behov och önskemål stämmer överens med hur bolaget jobbar.

– Göteborgarna är ju våra ägare, säger Kristian Käll, processledare för social hållbarhet. Invånarna har en grundläggande rätt till sin egen stad. Om staden har ett öppet och transparent arbetssätt och bjuder in invånare och intressenter till stadsutvecklingsprocessen så kan medborgarna också få möjlighet att påverka.

Inte minst under arbetet med planprogrammet för Frihamnen och Masthuggskajen har en rad olika medborgardialoger genomförts. Det har varit referensgrupper, workshops, intervjuer, webbenkäter och torgdialoger. Kristian Käll menar att ämnet för dialogen styr vilken målgrupp man riktar in sig på.

– Ofta måste vi anpassa metoden efter målgruppen. Om vi exempelvis vill veta om staden blir bra för barn behöver vi vända oss till en yngre målgrupp.  Människor i olika åldrar har dessutom olika vana vid att påverka samhället.

Att få med medborgare i dialogprocesser kan vara lite svårt även om de flesta tycker att det är viktigt och roligt att få göra sin stämma hörd. Arbetet med att aktivt bjuda in, motivera och engagera är en stor del av arbetet med dialogen. Speciellt gäller det grupper som inte riktigt har vanan, de som vanligtvis är tysta.

– Vårt uppdrag är att lyfta röster som inte hörs i stadsutvecklingssammanhang och det är en utmaning att göra det på ett meningsfullt sätt, säger Kristian Käll. Vi jobbar hela tiden med att identifiera dem, för att kunna göra särskilda insatser. Alla röster måste höras! Vi som planerar insatser måste helt enkelt vara lyhörda och se till att upplägget blir intressant och rätt anpassat – för alla.

This site is registered on wpml.org as a development site.