Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Klart för restaurang vid vattnet i Lindholmen

Aktuellt, Lindholmen Publicerad 10 september, 2020

Älvstranden Utveckling har sålt en vattenfastighet i Lindholmshamnen till Calere Fastighets AB. På platsen ska en kombinerad restaurang- och kontorsfastighet i två våningar uppföras. Konstruktionsarbetet i vattnet startar våren 2021 och när det är klart påbörjas arbetet med att bygga restaurangen.

På fredagen blev det klart att Calere Fastighets AB köper en tomt i Lindholmshamnen av Älvstranden Utveckling för 4,8 miljoner kronor. Fastigheten ligger i den inre delen av Lindholmshamnen och där ska köparna uppföra en byggnad i två våningar med restaurang och kontor. Byggnaden kommer att uppföras på trädäck i vattnet och i kontorsdelen ska företagare kunna hyra in sig i en coworking-yta.

“Det är ett toppenläge i det som i dag är öppet vatten och vi tror det kommer bli en samlingsplats för göteborgarna som bidrar till att skapa liv och rörelse dygnet runt, året runt.”

Sebastian Vithal, affärsutvecklare på Älvstranden Utveckling

— Det är ett toppenläge i det som i dag är öppet vatten och vi tror det kommer bli en samlingsplats för göteborgarna som bidrar till att skapa liv och rörelse dygnet runt, året runt. Genom trädäcket och restaurangen kommer vi att kunna möta vattnet på ett fantastiskt sätt, helt enligt Vision Älvstaden säger Sebastian Vithal, affärsutvecklare på Älvstranden Utveckling.

Rubrik

Tomten ligger vid änden av Götaverksgatan innan småbåtshamnen tar vid.

Tre viktiga fokusområden:

  1. Alltid ha biologisk mångfald och hållbarhet i åtanke.
  2. Ha bikupor på flera av våra fastigheters tak.
  3. Underlätta resor med cykel och kollektivt resande.

Mångfald och nytänkande i arbetet

Tomten ligger vid änden av Götaverksgatan innan småbåtshamnen tar vid. Calere Fastighets AB får köpa tomten efter en markanvisningstävling där de lämnade in ett förslag som gick i linje med hur Göteborgs Stad vill att Lindholmshamnen ska utvecklas.

— Vi vill ha bredd, mångfald och nytänkande i arbetet med Älvstaden och då är det extra roligt att en mindre aktör som Calere Fastighets AB kan vara med i utvecklingen av Göteborg, säger Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling.

Tomten ligger vid änden av Götaverksgatan innan småbåtshamnen tar vid.

Under våren 2021 ska trafikkontoret påla i vattnet och därefter anlägga ett trädäck där byggnaden på 800 kvadratmeter bruttoarea ska stå. Området runt byggnaden blir allmän plats och i kontorsdelen kommer boende i området att kunna hyra in sig för föreningsverksamhet.

Nästa steg i arbetsprocessen:

  • Arbetet kör igång i september.
  • Utredning för att minimera klimatpåverkan.
  • Uppföljning för att se hur det fungerar i praktiken.

Calere Fastighets AB får tillträde till tomten fredag 26 juni. Byggstart av trädäcket sker i april 2021 och påbörjas med pålning i vattnet. Restaurangbyggnaden ska stå färdig inom 24 månader efter att trädäcket är färdigställt.

This site is registered on wpml.org as a development site.