Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Kunskap ska ge robusta och kvalitetsmässiga beslut

Aktuellt Publicerad 23 februari, 2017

Tillsammans med Chalmers har Älvstranden Utveckling tagit ett grepp om de utmaningar vi står inför när vi ska realisera vision Älvstaden. Ett treårigt samarbete har startats där fokus ligger på att ta till vara på tillgänglig forskning inom urbanisering och stadsutveckling.

Detta är ett unikt samarbete. Sedan tidigare finns det goda samarbeten mellan akademi och offentlig sektor, men här tas samarbetet ett steg vidare och utifrån den forskningskompetens som finns på Chalmers så kan Älvstranden Utveckling verkligen få hjälp med några av de utmaningar som bolaget står inför vid förverkligandet av Älvstaden.

Det är enorma värden vi talar om när vi står inför Göteborgs stora utmaning att dubblera stadskärnan på några år. Investeringarna vi gör nu i stadsutvecklingen kommer att ha stor påverkan på livsmiljön i framtida Göteborg. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av yttersta vikt att vi har en god kunskapsmässig grund att stå på.
För att få till den gröna, dynamiska och öppen-för-världen-staden gäller det att vi i våra beslut lyssnat till och beaktat forskningen inom området. Då är det större sannolikhet att rätt beslut tas i plan- och genomförandearbetet i våra stadsutvecklingsprojekt i Älvstaden.

Göteborg och projekt Älvstaden är en intressant miljö att utveckla och testa ny kunskap om hur stadsutveckling kan och bör styras. Älvstaden är Sveriges största och mest utmanande stadsutvecklingsprojekt där frågor ställs och kommer att ställas på sin spets.

Den stora frågan är: På vilken kunskapsmässig grund står vi när vi ger oss in i detta?
Vi har goda förutsättningar för att lyckas med den stora omvandlingen. Det finns redan innovativa aktörer och starka offentliga bolag, som tillsammans med näringslivet och den politiska styrningen, har ovanliga möjligheter att samarbeta på ett konstruktivt sätt.

Snabb fakta om samarbetet mellan Älvstranden Utveckling och Chalmers

  • Ett treårigt samarbetsavtal slöts i juni 2016 mellan Älvstranden Utveckling och Chalmers
  • Samarbetet ska bidra till att ta fram bästa tillgängliga kunskap för kommande hållbar stadsutveckling
  • Bidrar till effektivare styrning av projekt Älvstaden genom utveckling av arbetssätt och metoder i de strategiska beslutsprocesserna
  • Projektet delas in i två teman: Tema 1 – vad är kvalitet, kvalitet i staden och kvalitet i bostaden. Tema 2 – hur realiseras kvaliteter
  • Samarbetet är uppdelat i ett flertal delforskningsprojekt, som ligger till grund för kunskapsinhämtningen.
  • Ett par delprojekt, under tema kvalitet, handlar om att göra tillgänglig kunskap i forskningsrapporter användbar och till nytta i utvecklingsarbetet
This site is registered on wpml.org as a development site.