Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Lindholmshamnen har byggstartat

Aktuellt Publicerad 18 november, 2016

Lindholmshamnen har fått sin högtidliga och officiella byggstart. Uppskattningsvis runt 1 500 personer kommer så småningom att bo i Lindholmshamnen, granne med kaj, älv och ett unikt internationellt kunskapscentrum. Vi har tagit pulsen på projektledaren Gustav Eriksson om planerna, tankarna och ambitionerna.

Hur känns det att bygget nu startat?

– Äntligen! Vi är många personer, från många olika aktörer, som under flera år har planerat för det här och nu sätts äntligen planerna i verket. När man dagligen hör det rapporteras om bostadsbristen känns det härligt att gå till jobbet och bygga bostäder.

Det blev inget traditionellt första spadtag, men aktörerna planterade och vattnade ett körsbärsträd. Var det ett medvetet val av ceremoni?

– Ja, vi tyckte det var roligt att göra något som kändes nytt och spännande, precis som området som ska byggas. Vi valde därför att göra en gemensam plantering för att symbolisera det vi tillsammans skapar för framtiden.

 Vad kommer Lindholmshamnen att betyda för närområdet?

– I närområdet finns idag, förutom industrimark, i stort sett bara verksamheter. Det innebär att området verkligen myllrar av liv under kontorstid, men är förhållandevis dött på kvällar och helger. Lindholmshamnens 600 bostäder blir ett steg i riktning mot den blandstad vi vill ha – med levande bottenvåningar, parker för rekreation och brygghäng nere vid älven.

[quoteblock quote=”Lindholmshamnens 600 bostäder blir ett steg i riktning mot den blandstad vi vill ha – med levande bottenvåningar, parker för rekreation och brygghäng nere vid älven.” person=””]

Spännande arkitektur, trygghet och hållbarhet lyfts i er profilering av projektet – kan du ge exempel?

– Det arkitektoniska greppet är modernt och tidlöst och grundar sig i konceptet Harbour Stones, som innebär skulpterade punkthus i varierande höjd i hamnmiljö. Med lutande fasader utförda med shingelteknik och med sammanhållet material med varma och jordnära kulörer. Trygghetsfrågan har varit viktig och en stadsdel som lever dygnet runt upplevs också som tryggare. Bilar är välkomna men området har planerats och byggs utifrån de gående och cyklandes villkor. Och från start har det också funnits en hållbarhetsgrupp som har tagit fram ett omfattande hållbarhetsprogram med en ambition att miljöcertifiera enligt ”Miljöbyggnad Guld”, öppen dagvattenhantering i ”raingardens”, gröna tak och solceller.

Vad tror du det är som lockar folk att flytta dit?

– Framför allt det vattennära läget, med bara några minuter in till stan och med ett kollektivtrafikutbud i världsklass. Jag tror även att kontrasten lockar, att bo i ett område blandat med historiska byggnader från varvsepoken, moderna stadskvarter, Lindholmen Science Park och Nordens högsta byggnad.

Vad är Science-lekparken för något? Har den en koppling till all teknisk verksamhet i grannskapet?

– Lindholmen Science Park har ett fokus på kunskaps- och teknikintensiva företag och Lindholmen Science Play blir ett parkstråk som förbinder Lindholmsallén med hamnbassängen, en ”buffertpark” mellan kontorsbyggnaderna och bostadskvarteren. I parken förbinds olika rum av en slingrande gångväg kantad av buskar och gräs. Temat är energi i form av sol, vind och vatten och här finns möjlighet till klättring, speglar som reflekterar omgivningens ljus, solcellslampor som lyser på kvällen och en mindre vattenlek.

Hur ser tidplanen för Lindholmshamnen ut?

– Projektering, utbyggnad och färdigställande av allmän platsmark sker etappvis och anläggandet av första etappen, som är gator och ledningar, drog igång i somras. Då byggstartade också de första byggherrarna. Peabs kvarter nere vid vattnet är det som blir klart först, till sommaren 2018, och då har vi som mål att också ha färdigställt den västra parken. Sist ut är den östra parken och projektet beräknas stå helt klart till 2022.

[quoteblock quote=”Trygghetsfrågan har varit viktig och en stadsdel som lever dygnet runt upplevs också som tryggare.” person=””]

This site is registered on wpml.org as a development site.