Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Magasin 113 i Frihamnen kan bli ny plats för Konsthallen

Hyresgäst, Pressmeddelanden Publicerad 29 juni, 2017

Älvstranden Utveckling och Kulturförvaltningen har tecknat avsiktsförklaring för att etablera Göteborgs Konsthall i Magasin 113 i Frihamnen.

Avsiktsförklaringen innebär att Älvstranden Utveckling AB och Kulturförvaltningen arbetar utifrån att Konsthallen ska flytta sin verksamhet från befintliga lokaler på Götaplatsen och etablera sig i Magasin 113 i Frihamnen. Parterna ska nu gemensamt och tillsammans med övriga parter och arkitekter i projektet hitta den placering inom Magasin 113 som bäst matchar Konsthallens verksamhet och behov.

– Det känns helt rätt att etablera Konsthallen i Frihamnen. Jag tror att Magasin 113 kommer att bli en kreativ plats där Konsthallen får möjlighet att nå ut på ett helt nytt sätt, säger Anna Rosengren, förvaltningsdirektör på kulturförvaltningen.

– Att få Göteborgs Konsthall till Frihamnen känns som en viktig del i vår ambition att utveckla den nya stadsdelen till en attraktiv innerstadsmiljö, säger Lena Andersson, VD på Älvstranden Utveckling.

Magasin 113 är mer än en byggnad, det är ett kvarter vars innehåll och program driver utvecklingen i Frihamnen och inspirerar till att tänka nytt. Under våren 2017 inleddes konkretiseringen av utvecklingen av Magasin 113 i Frihamnen som en del av utvecklingen av Frihamnsområdets mest centrala punkt.

Avsiktsförklaringen är inte någon garanti för Konsthallens etablering i Frihamnen men innebär att det finns en gemensam ambition att etablering ska kunna ske. Preliminär yta för utställningshall samt produktionsyta är 1 000-1 200 kvadratmeter och Konsthallen ska även sammankopplas med den framväxande Jubileumsparken genom gestaltning och program.

 

Bakgrund/Fakta

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt utvecklingsbolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Tillsammans med stadens planerande förvaltningar och näringsliv skapar bolaget en inkluderande, grön och dynamisk innerstad runt älven – öppen för världen. Älvstranden Utveckling arbetar bland annat med utvecklingen av Frihamnen som blir en helt ny stadsdel i Göteborg. Arbete med Frihamnens första detaljplan (Etapp 1) pågår och granskningsskedet är planerat till hösten 2017. Den befintliga byggnaden ”Magasin 113” ligger inom det planområdet.

Kulturnämnden antog 2010 en handlingsplan för hur nämndens institutioner ska kunna utvecklas och förnyas inför stadens 400-årsjubileum år 2021. Flera förstudier har initierats i syfte att bland annat vitalisera och modernisera museerna samt att etablera Göteborgs Konsthall (”Konsthallen”) på en ny plats. Kulturnämnden beslutade 2015-08-27 att ge lokalsekretariatet ett mer generellt uppdrag att utarbeta ett lokalprogram, inklusive kostnadsberäkning, för en omlokalisering av Göteborgs Konsthall. Förvaltningen föreslår att utredningsarbetet gällande en omlokalisering av Göteborgs Konsthall inledningsvis bör riktas mot Frihamnen vilket styrks av Kulturnämnden.

Kontaktpersoner:

Jessica Segerlund, processansvarig plastbyggnad Älvstranden Utveckling Telefon: 031-368 96 39 E-post: jessica.segerlund@alvstranden.goteborg.se

Anna Rosengren, förvaltningsdirektör Göteborgs Stads kulturförvaltning Telefon 031-368 32 18 E-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

This site is registered on wpml.org as a development site.