Masthuggskajen i Göteborg blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylab-certifiering i Sverige. Certifieringssystemet, som är utvecklat av Sweden Green Building Council är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

Det här är ett fint bevis på att vi realiserar Älvstadens vision om att vara inkluderande,grön och dynamisk. Vi vill binda samman gammalt och nytt och platsen ska växa in i den befintliga strukturen som redan finns idag. För att lyckas har Masthuggskajen högt satta hållbarhetsmål och därför valde vi att ingå i Citylab. Vi kan samverka och dela kunskaper med andra hållbara stadsutvecklingsprojekt. Det är såklart väldigt kul och sporrande att vi blir först i Sverige med denna certifiering, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen.

Citylab är ett verktyg för att samverka mot gemensamma hållbarhetsmål. Det har stöttat ambitionen om att arbeta på ett annorlunda sätt, att skapa en gemensam process där hållbarhetsperspektivet är helt integrerat. Certifieringen är ett viktigt led i det aktiva arbetet med ett hållbarhetsprogram genom hela processen – från detaljplan, genom genomförandet och vidare efter att stadsdelen tas i bruk av nya boende, företag och besökare.
 
Citylab kommer göra stor skillnad i svensk stadsutveckling och Masthuggskajen har i rollen som pilotprojekt, starkt bidragit till utvecklingen av certifieringen, säger Sigrid Walve, chef för Citylab på Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.
 

Mer om Citylab
Genom initiativet Citylab stöttar Sweden Green Building Council stadsutvecklingsprojekt i hållbarhetsarbetet. Masthuggskajen medverkar i Citylab Action som är ett forum där experter och stadsutvecklingsprojekt delar kunskap och erfarenheter. I Citylab Action arbetar man även fram hållbarhetsprogram. Masthuggskajens hållbarhetsprogram kan du läsa här.
Läs mer om CityLab Action här.

Mer om Masthuggskajen
Läs mer om projektet på www.masthuggskajen.se