Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Mediekontakter – en del av aktiv öppenhet

Aktuellt Publicerad 5 februari, 2016

Älvstranden Utveckling är ett helägt bolag i Göteborgs Stad med uppgift att förverkliga vision Älvstaden. Visionen är tydlig med att staden ska utvecklas i dialog med göteborgarna genom ett involverande och utåtriktat arbetssätt: aktiv öppenhet.

Stadens informationspolicy säger att information och kommunikation är en grundförutsättning för att göteborgarna ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och använda, påverka och utveckla kommunens tjänster. Dessutom har bolaget en separat anvisning om öppenhet och transparens vilken ytterligare betonar ett proaktivt förhållningssätt, inte minst vad gäller kommunikation och media.

Med detta på plats skulle vi gå från skrivna ord till handling och arbeta än mer utåtriktat. Men många kände sig osäkra och då är det ju inte så lätt att vara vare sig öppen eller transparent. Medarbetarna efterlyste en utbildning med möjlighet att både diskutera och träna på olika situationer, säger Marika Ogrelius vice vd.

Mot den bakgrunden arrangerades i fjol en generell medieträning för ca 25 medarbetare, som ett första kompetenshöjande steg. Målet med utbildningen var att alla ska känna sig lugna och fria i att tala med media och andra intresserade utifrån utgångspunkten att när media hör av sig ska det helst vara den person som arbetar närmast det aktuella området som uttalar sig. Då krävs att man känner sig trygg och förberedd.

I utbildningen ingick utbildningspass om bland annat medielandskapet, journalistens roll, nyhetsvärdering, pressetiska regler och praktiska tips inför mediekontakter.

Vi är nöjda med utbildningen, det blev en kompetenshöjning för bolaget och är en bra grund för att jobba vidare med aktiv öppenhet i vår dagliga verksamhet, avslutar Marika Ogrelius.

Ett bolag i blickfånget

Stadsutveckling är något som göteborgarna brinner för. Det märks inte minst på att de soppluncher som arrangeras i Älvrummet nästan alltid är fulla, på att det är många som vill delta i medborgardialoger och även på tidningarnas insändarsidor.

Nyhetsintresset för Älvstranden Utveckling är också stort. Bolaget äger och utvecklar tillsammans med övriga staden några av Göteborg mest centrala delar. Det är helt naturligt ett stort intresse för detta.

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.