Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Nöjd Samarbetspartnerindex

Aktuellt Publicerad 23 februari, 2017

Under hösten genomförde Älvstranden Utveckling sin första nöjd-samarbetspartner-undersökning. Tanken är att resultatet ska användas för att successivt förbättra samverkan med bolagets viktigaste samarbetspartners; offentliga och privata aktörer inom stadsutvecklingsområdet.

Omdömen
Det frågeområde som får högst medelvärde är Samarbete. Och den enskilda fråga som har högst medelvärde är ”Projektgruppen präglas av ett öppet diskussionsklimat”. Vilket är en god förutsättning för fortsatt gemensam problemlösning.

De frågeområden som har lägst medelvärde är kunskap/förståelse och organisatoriska förutsättningar. Specifika frågor som får lågt omdöme inom dessa områden handlar om hur projektens tidplan fungerar i praktiken samt hur olika beslut fattas.

Vision Älvstaden
En mycket hög andel anser att Vision Älvstaden är tydlig. Därtill tycker en hög andel att det projekt man är med i lever upp till att pröva nya idéer, metoder och tekniker – något som är tydligt i Vision Älvstaden där man speciellt lyfter vikten av att arbeta som testarena.

Vad händer nu?
I Älvstadens staden-gemensamma organisation pågår ett arbete med att göra en övergripande s k ”master-tidplan” för helheten som tydligt visar när olika investeringsbeslut behöver fattas i vilken nämnd. Det kommer att bidra till ökad förståelse för var beslut ska fattas.

En gemensam metodik för projektstyrning håller på att införas i alla projekt vilket kommer att göra beslutsfattandet mer strukturerat och lättöverskådligt. Metodiken heter XLPM.

Dessutom pågår ett prioriteringsarbete inom staden som kommer att underlätta arbetet med tydliga realistiska tidplaner framöver. Därifrån tar Älvstranden Utveckling ner arbetet till respektive delprojekt.

Återigen vill vi tacka för ert engagemang i att göra oss bättre, tillsammans!

This site is registered on wpml.org as a development site.