Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Ny kontorsfastighet byggs på Lindholmen

Aktuellt Publicerad 2 juli, 2015

En av få byggrätter med färdig detaljplan för kontor i Göteborg har markanvisats till Husvärden AB. Älvstranden Utveckling AB har markanvisat delar av fastigheten 735:491, även kallad Brotomten, till Husvärden AB.

Brotomten är Husvärdens AB:s första markförvärv i Göteborg. Bolaget har huvudsakligen ägt fastigheter i Mölndal bl.a. Krokslätts Fabriker. Inom detta område äger bolaget två fastigheter med Miljöbyggnad nivå guld och Husvärden AB är dessutom en av grundarna av Sweden Green Building Council.

– Det känns fantastiskt roligt att Husvärden är med i Älvstaden-arbetet, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling AB.

–  Husvärden AB uppfyllde markanvisningens viktiga kriterier. De är godkända i Boverkets program för Hållbara Städer och de är en ny och mindre aktör på Älvstranden, något som vårt ägardirektiv anger som prioriterat. Därför är det extra bra att det var just Husvärden som tilldelades marken.

– Dessutom blir byggnaden ett värdefullt tillskott till kontorsmarknaden i Göteborg. Det råder idag väldigt stor efterfrågan på centrala kontorslokaler, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling AB.

Lindholmen och Lindholmen Science Park är eftertraktat för expansiva företag. Byggnaden blir en del av klustrets koncept.

– För oss på Husvärden är det spännande att vara med i Älvstaden och bidra till utvecklingen av centrala Göteborg. Det är arkitekt Peter Erséus som ritar och vi planerar för miljöbyggnad guld. Byggstart kommer att ske senast under andra kvartalet 2016, tillsammans med totalentreprenören K21 Entreprenad, säger Lennart Larsson, vd Husvärden.

Husvärden AB uppfyllde samtliga kriterier som ställdes för att tilldelas markanvisning:

  • Att byggstart kommer att ske senast andra kvartalet 2016.
  • Att sökande företag har tillräcklig ekonomisk stabilitet och organisatorisk förmåga att genomföra projektet.
  • Att projektet ska genomföras i enlighet med krav i programmet för miljöanpassat byggande, minst silver.
  • Det sökande företaget är införstått med och accepterar konceptet Lindholmen Science Park samt att detta villkor kommer vara en del av överlåtelseavtalet.
  • Överlåtelsen kommer att ske i en bolagsöverlåtelse.
This site is registered on wpml.org as a development site.