Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Ny metod för effektivare styrning i projekt

Aktuellt Publicerad 25 april, 2016

Älvstranden har som målsättning att bli Sveriges mest välskötta kommunala bolag 2019. Ett viktigt steg i det är hur vi driver våra projekt. För att öka kvalitetssäkringen börjar vi nu arbeta med projektmetodiken XLPM som går i linje med internationell standard (ISO 21500), praxis och forskning för styrning och ledning i projekt.

– Detta är en beprövad metodik i världsklass som ständigt uppgraderas och utvecklas för att ligga i framkant, säger Lina Lundgren verksamhetsutvecklare på Älvstranden Utveckling, och den leder till ett tydligare sätt för att styra och leda uppdrag, projekt, program och portföljer. På det stora hela kommer vårt samarbete med konsortieparter och övriga staden att bli smidigare och mer strukturerad.

Lina Lundgren

Att det är internationell standard är också av vikt:

– För våra internationella exploatörer så kommer detta innebära ökad igenkänning. Man kommer helt enkelt veta vilken projektstandard vi tillämpar och hur den går till. Dessutom är det fler aktörer i staden som kommer använda sig av den: Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Park- och naturförvaltningen. Detta gör att vi kommer få en gemensam metodik för projekt i staden när det gäller stadsutvecklingsfrågor.

Hållbarhetsdimensionerna kommer kunna arbetas in tidigare i projekten genom att strukturen för hur man arbetar blir tydligare:

– Inkluderande, gröna och dynamiska perspektiv kommer få en naturlig plats i de tidiga skedena. Idag ser vi att det ofta kommer in för sent i planeringen, men det räknar vi att komma tillrätta med i och med det nya arbetssättet, säger Lina Lundgren.

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.