Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Nya uppgifter om fd Götaverken

Pressmeddelanden Publicerad 10 november, 2014

Föroreningarna efter f d Götaverken behöver muddras bort. Det visar den risk- och åtgärdsutredning som är gjord på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB.

Verksamhetsutövaren vid fd Götaverken genomförde i somras en miljöundersökning av sedimentet på havsbotten i området som visade på höga värden av främst TBT, ett giftigt ämne som förr användes i båtbottenfärg.

Älvstranden Utveckling har därefter beställt en kompletterande undersökning av Structor Miljö Göteborg AB för att göra en riskbedömning och utreda vilka åtgärder som krävs för fortsatt varvsverksamhet vid f d Götaverken. Rapporten, som blir offentlig idag, visar att fortsatt varvsverksamhet är möjlig. Det förorenade sediment som ligger i varvsområdet behöver muddras bort för att förhindra ytterligare spridning nedströms i hamnen och ut i Västerhavet.

All användning av TBT i bottenfärg är otillåten i världen sedan 2008. I Sverige förbjöds det redan 1993. Hantering ska idag ske under mycket kontrollerade former men det finns fortfarande tydliga spår i varv och hamnar världen över av den tidigare utbredda användningen av ämnet.

Götaverken har under olika tidsperioder varit ett av de största varven i världen. De senaste 30 årens varvsverksamheten har genererat en miljöskuld till samhället i form av ett förorenat område. Enligt svensk miljölagstiftning är det verksamhetsutövaren som ansvarar för återställandet.

-De aktörer som verkar eller har verkat på fd Götaverkens område är alla stora seriösa företag som vet vad det innebär att bedriva varvsverksamhet och vilket ansvar det medför. Vi förutsätter att de tar sitt miljöansvar även i det här fallet, säger Lena Andersson, vd på det kommunalt helägda bolaget Älvstranden Utveckling AB.

Miljöförvaltningen förväntas nu skyndsamt hantera frågan och komma med mer information i slutet av veckan.

Kontakt:
Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling AB
Telefon: 0706-95 96 85
lena.andersson@alvstranden.goteborg.se

Ladda ned rapporten här.

This site is registered on wpml.org as a development site.