Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Pumpgatan och Geely

Aktuellt Publicerad 10 juni, 2019

 

Älvstranden Utveckling sålde i april 2018 mark på Pumpgatan på Lindholmen till den kinesiska fordonsutvecklaren Geely. Köpeskillingen uppgick till 358 miljoner och innebar en vinst för Göteborgs Stad på 204 miljoner kronor. Försäljningen har bevakats av svensk media, senast med tre längre artiklar i GP. Där finns en del uppgifter vi gärna vill bemöta och komplettera med information som ger en klarare bild.

Geelys etablering på Pumpgatan var viktig. Att en av de större spelarna inom fordonsindustrin lägger sitt europeiska innovationscenter på Hisingen är ett erkännande för Lindholmens starka ställning inom utvecklingen av framtidens fordonsindustri. Det är viktigt för Lindholmen, Göteborg och för svensk fordonsindustri.

Marken på Pumpgatan såldes för 358 miljoner och innebar en vinst efter omkostnader på 204 miljoner (56 procent).  Vår bedömning är att Geelys etablering på Lindholmen dessutom ökar värdet på marken runtomkring, något som kommer Göteborg till godo.

Geely valde att etablera sitt europeiska innovationscenter i Göteborg, i hård konkurrens med England och Tyskland. Om etableringen på Pumpgatan dragit ut på tiden fanns det hela tiden en risk att Geely valt en annan placeringsort för sitt innovationscenter. Försäljningen genomfördes därför snabbare än normalt och marken såldes som så kallad råmark. Då minskade vi riskerna kopplade till utvecklingen av en ny detaljplan samtidigt som vi minskade våra kostnader för att förädla marken.

Från Älvstranden Utveckling sida har försäljningen skett med så stor öppenhet och transparens som är möjligt. Inget har dolts i kontakterna mellan Geely och Älvstranden Utveckling. Vi välkomnar en granskning av våra marktransaktioner.

Inte hemligt
GP påstår på förstasidan och i rubriker att det skulle finnas en “hemlig nota” för markförsäljningen till Geely. Det finns i Älvstranden Utvecklings arbete med markförsäljningen inga hemliga kostnader och därmed ingen “hemlig nota”.
Det finns ett avtal med en av våra hyresgäster, Valmet, som ger dem 47,5 miljoner i ersättning i samband med att deras hyreskontrakt avslutades. Det avtalet var under en period sekretessbelagt med hänvisning till att en tvist med en annan hyresgäst behandlades i domstol. Avtalet blev efter det en offentlig allmän handling, öppen för alla att ta del av.

Vägrade inte flytta
GP påstår även i rubrik och i sociala medier att Valmet “vägrade” flytta. Det är inte sant och motsägs även av Valmet i artikeln. Företaget löstes ut från ett juridiskt bindande hyreskontrakt med besittningsrätt för 47,5 miljoner.  En summa som vi kom fram till efter en förhandling där vi möttes på halva vägen.

Inga skattemedel riskerades
De pengar som Valmet fick i ersättning efter att kontraktet sagts upp är inte heller några “skattepengar” som GP påstår. Älvstranden Utvecklings verksamhet finansieras inte med skattemedel.

Sålde till marknadspris
Priset för marken var marknadsmässigt och köparen fick ingen ”rabatt”. Vi genomförde två av varandra oberoende värderingar och försäljningssumman på 358 miljoner ligger inom ramen för de värderingarna.  Bägge värderingarna utgick från en bedömd byggyta som motsvarar ett exploateringstal på 3,5. Det är ett för Göteborgs mått mätt högt exploateringstal.

På Pumpgatan sålde vi dock 26 500 kvadratmeter råmark. Marken köptes utan att det fanns varken färdig detaljplan, byggrätt eller bygglov. Byggrätter i kvadratmeter existerar först när en detaljplan är antagen och lagakraftvunnen, något som än i dag inte skett.
Hur stora volymer som kommer att byggas på Pumpgatan vet vi först när detaljplanen är antagen och bygglov beviljats.
Vi sålde 26 500 kvadratmeter mark till ett värde av 13 500 kronor per kvadratmeter, väl inom det spann för marknadsvärdet som två av varandra oberoende värderingar visat. Såväl säljare som köpare var medvetna om att byggvolymen räknat i kvadratmeter både kunde öka och minska jämfört med den uppskattade ytan i värderingarna när en detaljplan väl är antagen.

För mer information, kontakta:

Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling, 031-368 96 85
Lena.andersson@alvstranden.goteborg.se

Marika Ogrelius Engström, Vice VD Älvstranden Utveckling, 070-695 96 47
Marika.ogrelius@alvstranden.goteborg.se

This site is registered on wpml.org as a development site.