Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Socialt hållbar stadsutveckling i Frihamnen

Aktuellt Publicerad 23 februari, 2017

Frihamnen ska bli en stadsdel där stadsutveckling skapar en plats för alla oavsett bakgrund och inkomst.

– Vi vill att människor som normalt sett inte har råd att bo i nybyggda områden ska kunna bo här, säger Kristian Käll, processledare social hållbarhet på Älvstranden Utveckling. Vår målsättning är att hälften av hyresrätterna som planeras i Frihamnens första etapp ska ha en lägre hyra. Se not. 1 längre ner på sidan.

De fyra byggaktörer som antagit utmaningen med socialt blandat boende i Frihamnen utvecklar egna affärsmodeller för hur det ska genomföras. För att klara att komma ner i de hyresnivåer som Älvstranden Utveckling har satt som villkor för att få vara med och utveckla Frihamnen, arbetar byggaktörerna med att effektivisera och kostnadsbespara på olika sätt, exempelvis genom och se om delar av intäkter från bostadsrättsbyggandet kan återinvesteras i hyresrätterna. Bostäderna kommer att förmedlas via Boplats men kriterierna för att få en av dessa lägenheter utreds fortfarande.

En testarena för socialt blandat boende
Försöket med socialt blandat boende grundar sig i den vision som kommunfullmäktige beslutade för Älvstaden 2012. Visionen slår fast att vi ska arbeta för att alla göteborgare ska ha möjlighet att bo i Älvstaden och att en testarena för socialt hållbart boende ska etableras inom Älvstaden.

– Vi riskerar att fördjupa den sociala, ekonomiska och etniska polariseringen i staden om vi inte vågar prova nya metoder för att möjliggöra för social blandning i Älvstaden. Segregationen är en av stadens största utmaningar, avslutar Kristian.

Tema socialt blandat boende i Frihamnen
I Frihamnen testas nya idéer för att nå det politiska målet med blandstad. Frihamnen ska bli en stadsdel där det sjuder av liv och där stadsutveckling skapar en plats för alla, oavsett inkomst och bakgrund.

Välkommen att lära dig mer om socialt blandat boende i Frihamnen, om utmaningarna, idéerna och lösningarna. Den 29 mars finns representanter från Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling och flera byggherrar på plats för att prata om ämnet och svara på dina frågor.

• Datum: onsdag 29 mars
• Tid: kl. 17.30-18.30
• Älvrummet serverar lättare tilltugg

 

Not 1:

50_50-321x368px

 

This site is registered on wpml.org as a development site.