Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Uppdatering ifrån Almedalen: Hållbart stadsliv sökes

Aktuellt Publicerad 8 juli, 2016

För att kunna säkra kvaliteter och främja en hållbar utveckling krävs ett tätt samarbete mellan många av samhällets aktörer. Det anser också regeringen som har gett fem myndigheter i uppdrag att bygga en plattform för hållbar stadsutveckling: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Denna plattform arrangerade idag ett seminarium där det bl. a gavs goda exempel på hållbar stadsutveckling från Vetlanda, Örebro och Älvstaden i Göteborg.

Henrik Tvarnö, KSO i Vetlanda tryckte på att det kommunala måste ta första steget och visa vägen i stadsutvecklingen. Om kommunen visar vilja att utvecklas vågar de privata satsa.

I Örebro arbetar man tätt med marknaden i planeringsprocessen men tilldelning sker förhållandevis sent. Den s k Örebromodellen skapar bra volymer och nöjda exploatörer. De är med och deltar i utvecklingen men behöver inte ta risker under hela planeringen utan har en kort tid från tilldelning till genomförande.

Lena Andersson, VD på Älvstranden Utveckling, och Fastighetsnämndens ordförande Ulf Kamne (mp) deltog för Göteborgs räkning. De beskrev Göteborgs visioner om Älvstaden och 400-årsjubileet och berättade om stadens omvandling från stor småstad till storstad samt vad som krävs i en sådan uppskalning. Tydligt ledarskap med helt förändrade arbetssätt är grundstenar i detta. Lena beskrev också hur vi behöver jobba mer och tydligare med offentligt kravställande för att driva innovation och nå upp till ambitionerna i den hållbara staden. Riktat till myndigheterna lyfte de också problematiken runt hur normer och regleringar läggs till varandra och omöjliggör den riktigt täta staden. Här behöver vi använda Älvstaden som testarena och lägga de kvaliteter vi vill uppnå i ena vågskålen och placera dagens krav och regler i den andra. Vi ska inte ta bort något, men vi behöver vikta ingredienserna annorlunda för att få ett bättre slutresultat.

I en avslutande paneldiskussion fick kommunerna chansen att rikta en önskan till myndigheternas generaldirektörer. Här efterlystes likriktning av hantering i de olika regionala avdelningarna t ex inom Trafikverket.

This site is registered on wpml.org as a development site.