Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Uppdatering ifrån Almedalen: Social hållbarhet – hur får vi det att hända på riktigt?

Aktuellt Publicerad 8 juli, 2016

Social hållbarhet är på allas läppar och vi är många som pratar om hur viktigt det är. Mer ovanligt är det att lyfta vad som görs, och kan göras, rent konkret. Arkitekturträdgårdens fullsatta seminarium inleds av de två ministrarna Karolina Skog Kulturminister Alice Bah Kuhnke. 

Deras budskap är att det kommer investeras stora summor i stadsutveckling de kommande åren  och om detta görs genomtänkt har vi en enorm möjlighet att återställa och läka städer och samhällen. Om vi bygger volymer med unik anpassning till varje plats kan vi skapa stora hållbara sociala värden. Kulturministern lyfter fram arkitekturens vikt och den breda kompetens som finns i ingenjörskonsten, hos konstnärerna och hos arkitekterna. Alla samtal visar att kunskapen finns om hur vi bygger bort våra problem, nu måste vi kunna gå från ord till handling!

De beskriver också hur regeringen, med tre departement som äger frågan om stadsbyggande, nu har god mandat för att komma framåt. Tre departement ger fler verktyg och möjlighet till mer resurser. Men det är i kommunerna det händer. För att stötta dem behövs plattformar för erfarenhetsåterföring och en bra politik utifrån Gestaltad livsmiljö-utredningen.

Panelen tycker det är positivt att ministrarna börjar prata om vad man bygger och hur. Man tror också att konstnärer genom sin integritet och sitt underifrån-perspektiv kan bidra med väldigt mycket i stadsutvecklingsprocessen. Vi kan inte separera konsten från samhället, det är samma sak. Konsten hjälper oss att äga vår plats.

 

Vad är viktigt för att få social hållbarhet att hända?

De som har makten att bestämma måste förstå vad som är prioriterat och viktigt. Gestaltad livsmiljö är det som finns kvar om 50 år, det är här fokus måste ligga. Allt annat är byggmaterial, ritningar och maskiner.

Lena Andersson, vd på Älvstranden Utveckling, menar att det offentliga måste vara närvarande på plats för att arbeta aktivt med social hållbarhet i stadsutvecklingsprocessen. Det handlar om hårt arbete och om att skapa vettigt innehåll i staden. Hon tycker också att vi kan bli bättre på offentligt kravställande och styra bättre genom att ha kompetens på plats. Det offentliga behöver också ta ansvar för att ge förutsättningarna och skapa fysiskt utrymme för konst och kreativitet. Att få det att hända.

Statens konstråd bidrar genom att arbeta med att stötta projekt och sprida kunskap och metoder.

Det gäller att hitta sätt att få in gestaltning och konst i tidiga skeden i allt som ska byggas. Jubileumsparken i Frihamnen används som exempel. Här görs ett enträget arbete som växer fram successivt med barn och ungdomar som huvudmålgrupp. Det är en lång process som pågår på platsen med fokus på att framtida invånare ska kunna ha inflytande och göra platsen till sin egen redan från början.

 

Saadia Hussein gör en slutreflektion: Konsten har förmågan att upptäcka de tomrum som finns i samhället, där det finns problem. När det är löst förflyttar sig konsten till något annat tomrum.

 

I det efterföljande praktiskt inriktade seminariet ”Konstnärer och stadsbyggnadsprocesser – krock eller hållbar utveckling?” ges goda exempel från bl.a

  • Platsbyggnad i Jubileumsparken i Göteborg av Jessica Segerlund Älvstranden Utveckling
  • Gestaltning av Gruvstadsparken i Kiruna där gruvindustrin möter konsten. Joakim Norman, LKAB och konstnären Karl Tuikkanen
  • Caroline Tandefeldt, Gatukraft, Lindängen i Malmö. Ett ideellt boendenätverk för urban gemenskap och fysisk upprustning av sitt miljonprogramsområde.

 

Deltagare: Alice Bah Kuhnke, kulturminister, Kulturdepartementet, Karolina Skog, miljöminister med ansvar för stadsmiljöavtalen, Miljö- och energidepartementet, Jonas Nygren, tillträdande förbundschef Hyresgästföreningen, fd kommunstyrelsens ordf Sundbybergs stad, Saadia Hussain, konstnär, Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd, Lena Andersson, vd, Älvstranden Utveckling, Tobias Olsson, moderator (förbundsdirektör), Sveriges Arkitekter

 

Se filmerna från båda seminarierna här: https://www.arkitekt.se/opinion/almedalen

Social hållbarhet- Hur får vi det att hända på riktigt?

Konstnärer och stadsbyggnadsprocesser – krock eller hållbar utveckling?

Almedalen - Social hållbarhet - hur får vi det att hända på riktigt_3

Almedalen - Social hållbarhet - hur får vi det att hända på riktigt_2

Almedalen - Social hållbarhet - hur får vi det att hända på riktigt_1

Almedalen - Social hållbarhet - hur får vi det att hända på riktigt_5

Almedalen - Social hållbarhet - hur får vi det att hända på riktigt_4

This site is registered on wpml.org as a development site.