Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

”Vi ska halvera utsläppen vid nybebyggelse”

Aktuellt Publicerad 29 januari, 2020

Nära 6 000 nya lägenheter, halverade utsläpp av koldioxid vid ny bebyggelse, boendesegregationen ska motverkas och nya levande stadsdelar utvecklas. Allt detta med en stabil ekonomi. När kommunala Älvstranden Utveckling ställer in siktet för de kommande fem åren är målen högt ställda.

— Vårt uppdrag är att bygga Älvstaden i enlighet med göteborgarnas önskemål om en blandstad som möter vattnet och är till för alla, då behöver målen vara högt ställda, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling har som uppdrag att genomföra Vision Älvstaden, en vision om hur centrala Göteborg ska vara 2035, utvecklad i dialog med göteborgarna och antagen av fullmäktige hösten 2012.

I centrala Göteborg – Lindholmen, Frihamnen, Centralenområdet, Ringön, Gullbergsvass och Södra Älvstranden – ska 25 000 lägenheter och 50 000 arbetsplatser skapas de kommande femton åren. Älvstranden Utveckling deltar i det arbetet med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Främst arbetar bolaget med Frihamnen, Lindholmen och Södra Älvstranden – Skeppsbron och Masthuggskajen.

Nu är bolagets mål för de kommande fem åren formulerade och presenterade i samband med att Älvstranden Utvecklings styrelse i slutet av förra året godkände affärsplanen fram till 2024.

— Vi har arbetat med att få fram en plan för bolagets verksamhet de kommande fem åren för att säkra att vi på lång sikt uppfyller den utmanande visionen för Älvstaden. Målen är viktiga för att fokusera och konkretisera vårt interna arbete och för att kunna nå visionen, säger Sara Anderberg, chef för strategisk verksamhetsstyrning på Älvstranden Utveckling.

Enligt affärsplanen ska bolaget uppnå de volymmål som formuleras för nya bostäder och lokaler i Älvstaden. Det innebär att Älvstranden Utveckling fram till 2024 ska vara med och ta fram nära 6 000 lägenheter i Frihamnen, Lindholmen, Masthuggskajen och Skeppsbron. Samtidigt ska det ske klimatsmart där utsläppen av klimatgaser ska ner med hälften, räknat på området eller husets hela livslängden, från utvinningen av råvaror till återbruk när livslängden är uppnådd.

— Vi kan inte kompromissa med klimatet. Om vi ska vara trovärdiga i vår klimatarbete måste vi ha konkreta och svåra, men inte ouppnåeliga, mål. En halvering ska vi klara, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

När målen har formulerats har Älvstranden Utveckling utgått från Vision Älvstaden och FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Där har bolaget valt ut fyra mål: Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna och Genomförande och globalt partnerskap.

— Vår verksamhet påverkas av alla målen i Agenda 2030, men de här målen är särskilt relevanta i vårt utvecklingsarbete, säger Christine Olofsson, hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling.

Men i bolagets femåriga mål ingår inte bara ett specifikt antal bostäder och ett tydligt klimatperspektiv. Det ska även vara stadsdelar med levande gatuplan där det finns plats för alla, oavsett bakgrund eller ekonomisk ställning. En viktig aspekt av en socialt hållbar stad är att fler får möjlighet att bo i nyproducerade områden, till exempel genom nya former för att äga sin bostad som sänker den ekonomiska tröskeln.

Går det att få ihop de här målen med en ekonomi i balans?

— Det finns ingen motsägelse mellan klimat och ekonomi, gediget arbete inom hållbar stadsutveckling är ekonomisk och den bästa vägen. Omställningen tar kraft i början men ger mycket tillbaka i det långa perspektivet. Vi vill att de kommande generationerna får de bästa förutsättningarna vi förmår att ge dem, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling.

För den som vill läsa bolagets affärsplan finns den att ladda ner här. Affärs- och verksamhetsplan 2020

This site is registered on wpml.org as a development site.