Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Vi utvecklar Älvstaden

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad som är öppen för världen.

Vårt uppdrag på Älvstranden Utveckling är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framförallt genom förverkligande av Vision Älvstaden, i samverkan med stadens övriga förvaltningar och bolag.

Se filmen om Älvstaden

Älvstaden är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt - centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser.

Vision Älvstaden

Vision Älvstaden pekar ut riktningen för hur stora delar av centrala Göteborg ska utvecklas. Älvstaden ska vara inkluderande, grön och dynamisk och utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

Visionen antogs av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2012 efter en gedigen medborgardialog där cirka 2 800 personer lämnade sitt avtryck till visionen.

Arbetet med Vision Älvstaden uppdateras årligen i Färdplan Älvstaden som antas av kommunfullmäktige.

Test av lista

  • Lista
  • Lista
  • Lista

“Citatblock.... Citatblock....Citatblock.... Citatblock.... Citatblock.... Citatblock.... Citatblock.... Citatblock.... Citatblock.... Citatblock....”

Namn Namnsson

Bildblock rubrik

Illustration Levande gatuplan LINK
Bildtext till bildblock - bilden ovan ska ha rätt proportioner enligt figma. Nu blir den för smal t.ex.

Strategier för stadsutveckling i Älvstaden

_B1B6501.jpg

Hela staden

Med Älvstaden ska vi hela staden – i tre bemärkelser. Vi ska skapa en stad för alla. Det gör vi genom att motverka segregationen och satsa på att utveckla ett inkluderande Göteborg med stor variation av platser, bostäder och uttryck. Vi ska även bygga samman staden fysiskt. Göteborg ska inte längre delas av älven. Och vi ska hela staden genom att få fler delaktiga.

Allmanna badet 9102

Möta vattnet

Göteborg är en hamnstad. En vattenstad. En älvstad. Men stadens historiska koppling till vattnet har försvagats och behöver återskapas. Det gör vi genom att utveckla sjöfarten, skapa fler mötesplatser vid vattnet med gröna platser, badaktiviteter och kajstråk. Här ingår också ett ambitiöst ekologiskt tänkande med smarta system för grön teknik, stadsodlingar och hållbara transport- och dagvattensystem.

Lindholmshamnen människor6

Stärka kärnan

Älvstaden ligger mitt i Västsveriges regionala kärna. Genom att bygga en tät, tillgänglig och blandad stad med ett flertal knutpunkter ska innerstaden växa över älven. Bra kommunikationer, god service och ett brett utbud av boende, service och arbetsplatser skapar attraktionskraft. Både människor och verksamheter från Sverige och resten av världen ska lockas till Göteborg.

Läs mer om visionen på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling (öppnas i nytt fönster)

Älvstaden i siffror

7
Delområden

Sju delområden består Älvstaden av.

25 000
Bostäder

Hela 25 000 nya bostäder ska byggas i Älvstaden.

50 000
Arbetsplatser

Hela 50 000 nya arbetsplatser kommer skaps i Älvstaden.

Älvstadens sju delområden

I detta område ingår både Masthuggskajen och Skeppsbron där levande kajstråk skapas i ett av Sveriges mest spännande framtidsområden.

 

Från handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd och grön blandstad med bostäder, handel, service, kultur och kontor.

Här skapas bland annat ökad tåg-kapacitet och en helt ny stadssilhuett.

En grön och socialt hållbar stadsdel som för göteborgarna närmare vattnet och varandra.

En modern oas där företag och akademi samsas med bostäder och kultur och där Karlatornet på 245 meter blir Nordens högsta byggnad.

Ett anonymt industriområde lika stort som 200 fotbollsplaner ska bli en ny och levande stadsdel nära centrum.

Ett varvs- och industriområde som förvandlas till en smältdegel med småföretagare och kreativa kontraster.

visas ej

Nyfiken på hur centrala Göteborg kommer se ut i framtiden?

Besök Älvrummet på Lindholmen och kolla in modellen av stadsutvecklingen i Älvstaden. Boka en visning eller besök oss spontant. Välkomna!

För dig som hyresgäst

Beskrivande text...

Infoblock auto

Hållbar stadsutveckling

För oss handlar hållbar stadsutveckling om vårt huvuduppdrag, att förverkliga Vision Älvstaden. Vi ska bygga en hållbar älvstad för nuvarande och kommande generationers behov och levnadsmöjligheter. Bolagets kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling där ekologiska och sociala mål ska nås med de verktyg inom mark- och fastighetsutveckling som vi har och utvecklar. Alltid med en ekonomi i […]

Länktext
Hållbar stadsutveckling
Vi utvecklar Älvstaden

Göteborgs stadskärna kommer bli dubbelt så stor när Älvstaden växer fram. De centrala delarna av staden binds samman över älven och får en tydligare stadskärna. Älvstaden, som är Nordens största stadsutvecklingsprojekt, drivs av oss på Älvstranden Utveckling och tillsammans med kommunens förvaltningar, näringslivet och allmänheten bygger vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är […]

Länktext
Älvstranden Utveckling delaktiga i nya Styr & Ställ

Länktext
Älvrummet

Överrubrik

Byggkran Lindholmshamnen

Underrubrik

d ncajllqea

Medarbetare
Byggkran Lindholmshamnen

Underrubrik

ad nvsJCNKl

Globala målen
This site is registered on wpml.org as a development site.