Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Yale fokuserar på Göteborg

Aktuellt Publicerad 8 oktober, 2018

Yale School of Architecture har sedan två år tillbaka deltagit i projektet Fusion Point Gothenburg, ett forskningssamarbete där även Chalmers och kommunala bolaget Älvstranden utveckling ingår. Nu trappar Yale ytterligare upp sitt engagemang i Göteborg där Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden väckt prestigeuniversitetets intresse.

– Yales arbete med Göteborg blir nu en integrerad del av Fusion Point Gothenburg vilket ger oss ett tillskott av nya värdefulla perspektiv, säger Carl Mossfeldt, som är knuten till Yale och arbetar med Fusion Point.

Älvstaden är Nordens just nu största stadsutvecklingsprojekt. De centrala delarna av Göteborg ska växa med 25 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser med ambitionen att knyta ihop staden över Göta älv. Masthugget, Skeppsbron, Frihamnen, Backaplan, Gullbergsvass, Centralenområdet och Ringön berörs av planerna som väckt intresse långt utanför Göteborg.

–  Göteborg står inför viktiga vägval i utvecklingen av Älvstaden och Fusion Point är ett försök att få in mer kunskaper från forskarsamhället i stadsutvecklingen, säger Carl Mossfeldt.

Vision Älvstaden antogs av kommunfullmäktige i Göteborg 2012. Sedan dess har fokus legat på planering av fram för allt Frihamnen och Södra Älvstranden med Masthuggskajen och Skeppsbron. Att gå från planering till genomförande har dock visat sig svårare än väntat. I Skeppsbron har prislappen fått politikerna att vilja skära i utgifterna och i Frihamnen har bland annat de geotekniska förutsättningarna gjort att planerna dragit ut på tiden. Bägge projekten har uppmärksammats i media och skapat diskussioner om hur man på bästa sätt utvecklar Göteborg.

– Mycket av den politiska debatten i Göteborg har fokuserat på administrativa frågor om hur systemet för stadsutveckling ska kunna förenklas, men vi tycker att det istället krävs långt större fokus på att få in bättre kunskapsunderlag i processen, och där menar jag att forskarsamhället kan bidra, säger Carl Mossfeldt.

Under hösten kommer Fusion Points slutsatser om stadsutvecklingen i Älvstaden att börja redovisas. Ett första seminarium riktat mot forskare och stadsplanerare kommer att hållas i Göteborg i oktober i år. Under året planeras ytterligare seminarier som ska kulminera i ett större seminarium hösten 2019.

En del av Yales engagemang i Älvstaden är att låta sina masterstudenter i arkitektur studera stadsutvecklingen på plats i Göteborg. Alan Plattus, professor i arkitektur vid Yale, är sedan tidigare engagerad i Fusion Point Gothenburgs arbete och har sedan 2017 varit gästprofessor vid Chalmers.

I somras var de första studenterna från Yale i stan för att studera Göteborg och Älvstadens olika delområden. Det besöket ansågs så lyckat att universitetet återkommer med 18 nya studenter även nästa år.

Läs mer om Fusion Points Gothenburgs arbete och höstens seminarier här.

 

Fusion Point Gothenburg är ett forskningsprogram med praktisk inriktning som drivs i samarbete mellan Älvstranden Utveckling AB och Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. I programmet medverkar även Yale School of Architecture som en extern samarbetspartner samt Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

This site is registered on wpml.org as a development site.